Ανακοινώσεις

Πασχαλινή Επισκοπική Εγκύκλιος 2021

Αιδεσιμότατοι Πατέρες,Αξιότιμοι Πρέσβεις, Πρόξενοι, Κοινοτικοί Ηγέτες, και Αρχόντες,Εκλεκτοί άνθρωποι του Θεού,Φίλοι, ευεργέτες, και υποστηρικτές της Ιεράς Μητρόπολης Σουηδίας,

ΧΡΙΣΤΌΣ ΑΝΈΣΤΗ!

′′ Αυτή είναι η εκλεκτή και η Αγία Ημέρα, η πρώτη των Σαββάτων, η Κυρίαρχος και η Βασίλισσα, η Γιορτή των Εορτών, και ο Θρίαμβος των Θριάμβων, στις οποίες ας ευλογήσουμε τον Χριστό για πάντα.” (Ωδή VIII, Πασχαλ Κανών).

Ευχαριστούμε τον Φιλεύσπλαχνο Κύριό μας που μας έδειξε άξια να ολοκληρώσουμε το ταξίδι μας μέσα από την Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή με την κατάλληλη πνευματική προετοιμασία. Καθώς αυτή η εκκλησιαστική περίοδος έτρεξε την πορεία της, η σκυτάλη πέρασε στην Μεγάλη Εβδομάδα, η οποία συνέχισε το λειτουργικό έτος με την χαρακτηριστική της υμνογραφία που είναι αξιοσημείωτα πλούσια σε νόημα, και η οποία μαζί με την Ορθόδοξη εικονογραφία, αντιπροσωπεύει την εκλαϊκευμένη μορφή των δόγματα της Εκκλησίας μας …

Αυτή η εβδομάδα μας παρέχει πνευματική υποστήριξη, εξασφαλίζοντας ότι δεν θα χάσουμε τον προσανατολισμό μας, που είναι ριζωμένος στον Σταυρό και την Ανάσταση. Για πάνω από ένα χρόνο, ο κόσμος μας συνεχίζει να υποφέρει από την πανδημία του κοροναϊού, η οποία αντιπροσωπεύει μια επέκταση μιας εποχής πειραματισμού, προκλήσεων και διάφορων κινδύνων. Και ενώ είμαστε υποχρεωμένοι να ακολουθήσουμε μαζί με τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή τη νέα πραγματικότητα, η οποία αναμφίβολα ανέτρεψε το status quo που υπήρχε μέχρι σήμερα, η Εκκλησία, μετά την πνευματική προετοιμασία της έξι εβδομάδων, μας καλεί να γίνουμε μάρτυρες αυτής της μεγαλοπρεπούς γεγονός που δεν θα μπορούσαμε ποτέ να δούμε ή να ερμηνεύσουμε με τα γήινα μάτια μας και μόνο.

Σε ό, τι αφορά την Ανάσταση, κάποιοι είναι ′′ μάρτυρες ′′ και άλλοι ′′ αυτόπτες μάρτυρες ;” με άλλα λόγια, κάποιοι έχουν ακούσει για την Ανάσταση του Χριστού Θεανθρώπου, αλλά παραμένουν ελλειπής, ενώ άλλοι το έχουν δει, αλλά κοίταξαν όχι πιο μακριά από το ίδιο το θέαμα. Από την άλλη, υπάρχουν και άλλοι-και ελπίζω να είμαστε μετρημένοι μεταξύ αυτών-που έχουν προοδεύσει αρκετά στην πνευματική τους ζωή ώστε να θεωρηθεί άξιος να βιώσει σε αυτόν τον κόσμο που για τον οποίο Αγ. Βασίλειος ο Μέγας προσεύχεται στη Θεία Λειτουργία: ′′ αντάλλαγμα για γήινα πράγματα, ουράνια δώρα · για χρονικά, αιώνια · για διεφθαρμένους, αδιάφθορους.”

Από τότε που ο Χριστός χύθηκε το αίμα Του στον Σταυρό ως ′′ λύτρα για πολλούς ′′ και νίκησε τον θάνατο, ξεχύνοντας ένα βαλσάμο από τη ζωή Του ′′ από το οποίο προέρχεται η θεραπεία της ανθρωπότητας και το τρομερό τραύμα της,” όπως ψάλλουμε κατά τη διάρκεια του Δοξαστικόν του Εσπερινού για την Κυριακή του Θωμά, τον υμνούμε ασταμάτητα για το δώρο σωτηρίας Του;Αφού ομολογούμε ότι ′′ μέσα από τον Σταυρό η χαρά έχει έρθει σε ολόκληρο τον κόσμο,” ας διατηρήσουμε αυτή τη χαρά στη ζωή μας, χωρίς να ξεχνάμε ότι η χαρά και η εξυγίανση είναι καρποί του Αγίου Πνεύματος.

Γι ‘ αυτό, ας φωνάξουμε ′′ Ωσαννά ′′ στον Ανέστη Χριστό και όχι ′′ Σταυρώστε Αυτόν,” και ας κάνουμε ′′ μια άλλη ζωή ;” τη ζωή που είναι ′′ αιώνια.” Για την ′′ εξυγίανση ′′ δοξάζουμε και εκθέτουμε την Αιτία, εξυμνώντας τον μοναδικό Θεό των Πατέρων, ευλογημένο και υπέρτατα ένδοξο.” (Τροπάριον της Ωδής VII, Πασχάλ Κανόν). Χριστός Ανέστη, αγαπημένοι Αδελφοί και Αδελφές!

Με όλη μου την αγάπη στον Ανέστη Κύριο και πολλές πασχαλικές ευχές,

+ Μητροπολίτης Κλεόπας Σουηδίας και Πάσης Σκανδιναβίας

Ανακοινώσεις

Paschal Episcopal Encyclical 2021

Reverend Fathers,Honorable Ambassadors, Consuls, Community Leaders, and Archons,Chosen people of God,Friends, benefactors, and supporters of the Holy Metropolis of Sweden,

CHRIST IS RISEN!

“This is the chosen and Holy Day, the first of Sabbaths, the Sovereign and Queen, the Feast of Feasts, and Triumph of Triumphs, on which let us bless Christ forever.” (Ode VIII, Paschal Canon). We thank our Merciful Lord for showing us worthy to complete our journey through Holy and Great Lent with the appropriate spiritual preparation. As this ecclesiastical period ran its course, the baton was passed to Holy Week, which continued the liturgical year with its characteristic hymnography that is remarkably rich in meaning, and which, together with Orthodox iconography, represents the popularized form of our Church’s doctrinal teachings.

This week provides us with spiritual support, ensuring we do not lose our orientation, which is rooted in the Cross and the Resurrection. For over a year, our world continues to suffer from the coronavirus pandemic, which represents an extension of an era of experimentation, challenges, and various dangers. And while we are compelled to follow along with the rest of the world in this new reality, which undoubtedly overturned the status quo that existed until today, the Church, following its six-week spiritual preparation, calls upon us to become witnesses to this magnificent event which we could have never seen or interpreted with our earthly eyes alone.

With regard to the Resurrection, some people are “earwitnesses” and others are “eyewitnesses;” in other words, some people have heard about the Resurrection of Christ the God-man, yet remain lackadaisical, while other have seen it, but looked no further than the spectacle itself. On the other hand, there are others – and I hope we are numbered among them – who have progressed far enough in their spiritual life to be deemed worthy to experience in this world that for which St. Basil the Great prays in the Divine Liturgy: “in return for earthly things, heavenly gifts; for temporal, eternal; for corruptible, incorruptible.”

Since the time that Christ shed His Blood on the Cross as a “ransom for many” and vanquished death, pouring out a balsam from His lifegiving side “from which came the healing of humanity and its tremendous trauma,” as we chant during the Doxastikon of the Vespers for the Sunday of Thomas, do we praise Him ceaselessly for His gift of salvation to us?

Since we confess that “through the Cross joy has come to the entire world,” let us preserve this joy in our lives, without forgetting that joy and exultation are fruits of the Holy Spirit.

Therefore, let us cry out “Hosanna” to the Risen Christ and not “Crucify Him,” and let us lead “another life;” the life that is “everlasting.” For “exulting we praise and extol the Cause, exalting the only God of the Fathers, blessed and supremely glorious.” (Troparion of Ode VII, Paschal Canon). Christ is Risen, beloved Brothers and Sisters! With all my love in the Risen Lord and many paschal paternal wishes,

+ Metropolitan Cleopas of Sweden and All Scandinavia

Ανακοινώσεις

Ανοιχτή η εκκλησία κάθε Κυριακή 9-11, χωρίς τέλεση Θ. Λειτουργίας

Φέρομεν εις γνώσιν των ευσεβών χριστιανών, της ενορίας του Αγίου Γεωργίου του Ροσκίλντε ότι κάθε Κυριακή η εκκλησία θα είναι ανοιχτή, και θα ψάλλεται μόνο η ακολουθια του Όρθρου από το ιεροψάλτη του Ναού . Όποιος θέλει να ανάψει ενα κερί η να προσευχεί η εκκλησία θα είναι ανοιχτή 9 – 11. Όσον αφορά την θεία λειτουργία, τα σύνορα είναι  κλειστά,  και ο ιερεύς δυστυχώς δεν μπορεί να ταξιδέψει επι του παρόντος. 

Εκ του γραφείου της ενορίας. 

Π. Σωσίπατρος 

Ανακοινώσεις

Paschal Encyclical 2020 By His Eminence Metropolitan Cleopas of Sweden and All Scandinavia

Honorable State Authorities, Government Representatives, and Community Leaders,
Reverend Fathers,
Dearly Beloved Brothers and Sisters in Christ,
Friends, Benefactors, and Supporters of our local Church,

Χριστός Ανέστη! – Christ is Risen!

At a time when daily reality across the globe is filled with events and occurrences that are causing fear, disappointment, uncertainty and anxiety over what the future holds, it is absolutely natural for each of us to waver and lose our courage.
Human nature inherently senses its powerlessness to fight against all those things that come about as a result of man’s actions, including wars, global economic events, hunger, pandemics like the coronavirus, or coarseness in our interpersonal relations and mistakes in our personal choices that make our daily lives a constant uphill struggle with seemingly no end in sight.
In this daily reality, the good news of the Gospel comes to remind and assure us of what we as Christians possess continuously at our disposal: the holiday of holidays and feast of feasts – the glorious Resurrection of the God-man Jesus Christ, which serves as the catalyst that revives and transforms our lives – gives meaning to our lives in a unique and timeless manner that is utterly unrepeatable.
The Lord’s Resurrection, which serves as a victory and conquest over humanity’s greatest enemy – death, and as the obliteration of the enemy’s final stronghold, Hades – thus enabling human nature to partake of immortality, gives hope to all those who believe.
Easter is not merely just another holiday or a tradition that the Greek Community is called to perpetuate here in Scandinavia, but rather, the passage from the uncertainty of our daily existence and our state of faintheartedness, to a condition of courage and spiritual certainty. Since Christ is Risen, then we too can also be resurrected; not only in the life of the ages to come, but in this present one as well!
The feast of the Resurrection stands as our only opportunity to go up against our fears and come out victorious. This is our one chance to prevail against the fears which are entrenched inside us due to a multitude of factors, which have affected us in the past or continue to affect us today, and which are imposed upon us externally and create an environment that is uncertain and full of panic.
We are facing precisely this sort of uncertainty and panic today, and it is testing our levels of tolerance, resistance, conscientiousness, belief, and certainty. The present circumstances are upending an everyday existence that provided us with a sense of security, through our routines and all that was familiar to us. It is up to us to decide if we will surrender without a fight, or if we will activate all the resources at our disposal – internally and externally – to stand up to the onslaught of fear that is trying to take over our lives.
Faith in Christ’s Resurrection is a conquest that transforms our lives – not only on the spiritual level, but in their entirety. It is a new outlook for the future and a unique mode of experiencing the present.
As we welcome the Resplendent Light of the Resurrection into our homes and hearts, let us open our doors to the hope that the Risen Lord brings to our lives, and let us follow the example of the courage and daring displayed by the Myrrh-bearing Women. Only with the Resurrection of the Lord shining as a glimmering beacon can we possess hope, without fear, for our destiny in life and our destination, which is Paradise!

With deep heartfelt Paschal wishes and love in the Risen Christ,

+ Metropolitan Cleopas of Sweden and All Scandinavia

Ανακοινώσεις

Πασχαλινή Εγκύκλιος 2020 από τον Σεβ. Μητροπολίτη Σουηδίας και Πάσης Σκανδιναυΐας κ. Κλεόπα

Πασχαλινή Εγκύκλιος 2020
Σεβ. Μητροπολίτου Σουηδίας και πάσης Σκανδιναυΐας κ. Κλεόπα

Εξοχώτατοι και Εντιμώτατοι Άρχοντες,
Σεβαστοί Πατέρες,
Αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί,
Φίλοι, ευεργέτες και υποστηρικτές της τοπικής μας Εκκλησίας,

Χριστός Ανέστη!

Σε μια εποχή που η καθημερινή πραγματικότητα, σε παγκόσμια κλίμακα, είναι γεμάτη από γεγονότα και περιστατικά που προξενούν τον φόβο και την απογοήτευση, την αβεβαιότητα και την αγωνία για τα μέλλοντα συμβαίνειν, είναι απόλυτα φυσιολογικό ο καθένας από μάς να αμφιταλαντεύεται και να ολιγοψυχεί.
Η ανθρώπινη φύση από μόνη της νοιώθει την αδυναμία της να αντιπαλέψει με όλα αυτά που η ανθρωπότητα γεννά, είτε τους πολέμους, είτε τα παγκόσμια οικονομικά περιστατικά, την πείνα και τις πανδημίες, όπως αυτή του κορωνοϊού, είτε την τραχύτητα στις διαπροσωπικές σχέσεις, την αστοχία της προσωπικής επιλογής, που έχει ως αποτέλεσμα η καθημερινότητα να είναι ένας ανήφορος συνεχής και δυσκολοθώρητος.
Σε αυτή την καθημερινότητα, έρχεται ο ευαγγελικός λόγος να μας υπενθυμίσει και να επιβεβαιώσει αυτό που εμείς οι Χριστιανοί έχουμε διαρκώς στη διάθεσή μας: την εορτή των εορτών και την πανήγυρη των πανηγύρεων, τη λαμπροφόρο Ανάσταση του Θεανθρώπου, που αποτελεί το καταλυτικό στοιχείο που αναζωογονεί και μεταμορφώνει τη ζωή μας, τη νοηματοδοτεί με τρόπο μοναδικό και διαχρονικά ανεπανάληπτο.
Η Ανάσταση του Θεανθρώπου, ως νίκη και κατατρόπωση του μεγαλύτερου εχθρού του ανθρώπου, του θανάτου, ως κατάκτηση του τελευταίου του οχυρού, με την μετοχή της ανθρώπινης φύσης στην αθανασία, δίνει την ελπίδα στον πιστεύοντα.
Το Πάσχα δεν αποτελεί απλά και μόνο μια γιορτή κι ένα έθιμο που η ομογένειά μας καλείται να διατηρήσει εδώ στην Σκανδιναυΐα, αλλά αποτελεί το πέρασμα από την ασταθή καθημερινότητα και την κατάσταση της ατολμίας, στην κατάσταση του θάρρους και της πνευματικής σιγουριάς. Αφού ο Χριστός αναστήθηκε, τότε κι εγώ προσωπικά μπορώ να αναστηθώ, όχι μόνο στη μέλλουσα ζωή, αλλά και σε αυτή, την παρούσα!
Η εορτή της Αναστάσεως είναι η μοναδική ευκαιρία να αντιπαλέψουμε τους φόβους μας και να βγούμε νικητές. Τους φόβους εκείνους, οι οποίοι φωλιάζουν μέσα μας ως αποτελέσματα πολλών παραγόντων, που μας επηρέασαν στο παρελθόν ή μας επηρεάζουν ακόμη, οι οποίοι μας επιβάλλονται έξωθεν και δημιουργούν μια ασταθή και γεμάτη πανικό περιρρέουσα ατμόσφαιρα.
Ζούμε μια τέτοια κατάσταση αβεβαιότητας και πανικού στις μέρες μας, που δοκιμάζει αντοχές, αντιστάσεις, συνειδήσεις, πιστεύω και βεβαιότητες. Μια κατάσταση που ανατρέπει την καθημερινότητα που μας έδινε ένα αίσθημα ασφάλειας, μέσα από την ρουτίνα και το γνώριμο. Είναι στο χέρι μας, εάν θα παραδοθούμε αμαχητί, ή αν θα ενεργοποιήσουμε όλα αυτά τα στοιχεία, εσωτερικά και εξωτερικά, για να αντισταθούμε στον φόβο που καλπάζει να μας κατακτήσει.
Η πίστη στην Ανάσταση του Θεανθρώπου είναι μια κατάκτηση που μεταμορφώνει τη ζωή μας, όχι μόνο σε επίπεδο πνευματικό, αλλά καθολικό. Είναι μια καινή θεώρηση του επερχομένου και μια μοναδική βίωση του ενεστώτος.
Επιστρέφοντας με το Άγιο Φως, ας κομίσουμε μαζί μας την ελπίδα του Αναστημένου Χριστού για τη ζωή μας κι ας εκκεντριστούμε από το θάρρος και την τόλμη των Μυροφόρων Γυναικών. Μόνο με την Ανάσταση του Χριστού, ως φάρο τηλαυγή, μπορούμε να ελπίζουμε, χωρίς φόβο, για την πορεία μας στη ζωή και για τον προορισμό μας που είναι ο Παράδεισος!

Με πολλές εγκάρδιες αναστάσιμες ευχές,

+ Ο Μητροπολίτης Σουηδίας και πάσης Σκανδιναυΐας Κλεόπας