Ανακοινώσεις

Από το Μεγάλο Αγιασμό των Θεοφανείων 9/1/2022

«Και εμαρτύρησεν Ιωάννης λέγων· ότι τεθέαμαι το Πνεύμα καταβαίνον ως περιστεράν εξ ουρανού, και έμεινεν επ’ αυτόν» (Ιωαν. 1,32).

Σήμερα 9 Ιανουαρίου μετά την Θεία Λειτουργία τελέστηκε ο Μεγάλος Αγιασμός των Θεοφανείων στην ενορία του Αγίου Γεωργίου του εν Ιωαννίνοις στο Ροσκίλντε. Ακολούθησε η κατάδυση του Σταυρού στην παρακείμενη λίμνη από τον εφημέριο του ναού π. Σωσίπατρο Στεφανούδη, τον οποίον Σταυρό έπιασε ο Περικλής Ροντόπουλος. Χρόνια πολλά, με θείο φωτισμό!

Ανακοινώσεις · next-event

Απάντηση της Ι. Μητροπόλεως Σουηδίαςστο άρθρο της Gothenburg Post της 30.12.2021

Η Ιερά Μητρόπολις Σουηδίας και πάσης Σκανδιναυΐας απαντά στο τελευταίο άρθρο που δημοσιεύτηκε, στις 30 Δεκεμβρίου 2021, στο Göteborgs-Posten («GP»).
Αρχικά, στη δήλωσή της, της 18ης Δεκεμβρίου 2021, η Ι. Μητρόπολις έδωσε αληθείς και περιεκτικές απαντήσεις, σε όλα τα βασικά ζητήματα που σχετίζονται με τις ψευδείς κατηγορίες του GP σε προηγούμενα άρθρα της, μαζί με υποστηρικτικά έγγραφα και αποδεικτικά στοιχεία.
Αν και ο GP ενημερώθηκε για τη δήλωση της Ι. Μητροπόλεως, της 18ης Δεκεμβρίου 2021, δεν παρείχε ούτε ένα ουσιαστικό σχόλιο για κάποιο από τα σημεία που τέθηκαν στη δήλωση. Φαίνεται ότι ο GP προτιμά, να παραβλέπει εντελώς τα στοιχεία που παρουσιάζονται, τα οποία διαψεύδουν πλήρως τα όσα αναφέρουν τα προηγούμενα άρθρα του GP. Ο λόγος είναι ξεκάθαρος: ο GP δεν έχει κανένα αποδεικτικό στοιχείο για τους ψευδείς ισχυρισμούς και τις κατηγορίες του, και ως εκ τούτου δεν είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις απαντήσεις που έδωσε η Ι. Μητρόπολις. Φυσικά, αρκετοί ανακριβείς ισχυρισμοί που δημοσιεύθηκαν από τον GP θα μπορούσαν εύκολα να επαληθευτούν ως ψευδείς και να ανακληθούν, εάν ο GP είχε ενεργήσει σύμφωνα με τις αρχές της δημοσιογραφικής δεοντολογίας.
Παρόλα αυτά, ο GP συνεχίζει στο τελευταίο άρθρο του, να εξαπολύει ψευδείς κατηγορίες, που βασίζονται σε αναληθείς ή εντελώς παραποιημένες δηλώσεις κατά της Εκκλησίας, οι οποίες στερούνται παντελώς αποδεικτικών στοιχείων, για να στηρίξουν τις κατηγορίες του.
Στο τελευταίο του άρθρο, η κύρια κριτική του GP εις βάρος της Ι. Μητροπόλεως είναι η ακόλουθη και συνοψίζεται στον τίτλο του άρθρου:

“Kyrka förde över miljonbelopp till ekobrottsling”
«Εκκλησία μεταφέρει ποσό ενός εκατομμυρίου σε οικονομικό εγκληματία»

Όπως θα εξηγηθεί λεπτομερώς κατωτέρω, ο τίτλος είναι καθόλα αναληθής.

 • Πρώτον, η Ι. Μητρόπολις δεν έχει «μεταβιβάσει αναίτια» κανένα ποσό σε κανέναν. Η Ι. Μητρόπολις πλήρωσε ένα τιμολόγιο για εργασίες αποκατάστασης που όντως πραγματοποιήθηκαν, καλής ποιότητας, σε νόμιμο και αδειοδοτημένο εργολάβο.
 • Δεύτερον, ο εργολάβος δεν ήταν οικονομικός εγκληματίας (Σουηδ. ekobrottsling) όταν πληρώθηκε το τιμολόγιο και δεν είναι ούτε και σήμερα οικονομικός εγκληματίας. Αυτό που πραγματικά συνέβη είναι ότι ο εργολάβος έλαβε περίοδο χάριτος/προειδοποίηση, σχεδόν δύο χρόνια μετά την ολοκλήρωση των εργασιών του στην Ι. Μητρόπολη, επειδή έλαβε γονικό επίδομα από κρατικό φορέα, για λίγες ημέρες που δεν το δικαιούταν. Σύμφωνα με τη Σουηδική κρατική εισαγγελική αρχή, αρμόδια για οικονομικά εγκλήματα, αυτό που έκανε ο εργολάβος δεν θεωρείται «οικονομικό έγκλημα» (Σουηδ. ekobrott) και επομένως ο εργολάβος δεν είναι οικονομικός εγκληματίας (Σουηδ. ekobrottsling), όπως ισχυρίζεται ο GP.

Το τελευταίο άρθρο του GP περιέχει σχεδόν εξ ολοκλήρου αναληθείς δηλώσεις και δεν έχει κανένα ειδησεογραφικό ενδιαφέρον (Σουηδ. nyhetsvärde): Επομένως, η Ι. Μητρόπολις αμφισβητεί την πραγματική πρόθεση του GP, καθώς τα άρθρα του δεν συμμορφώνονται με τις αρχές της ορθότητος (Σουηδ. korrekt) και αντικειμενικότητος (Σουηδ. saklig), σύμφωνα με τη γενικώς αποδεκτή Σουηδική δημοσιογραφική δεοντολογία των επαγγελματικών κανόνων που διέπουν τη Σουηδική Ένωση Δημοσιογράφων (Σουηδ. PublicitetsreglerenligtJournalistförbundet).
Κατά το δη λεγόμενον, ο GP εξετέθη, διαδίδοντας ψευδείς ειδήσεις “fake news”. Λαμβάνοντας υπ᾽ όψιν, ωστόσο, ότι ενεπλάκη σε αυτή την πρακτική κατάφωρα και κατ᾽ επανάληψιν, η ηθική δεοντολογία και οι προθέσεις του πρέπει τελικά να τεθούν υπό αμφισβήτηση και να εξεταστούν εξονυχιστικά. Η Ι. Μητρόπολις είναι πεπεισμένη ότι με την παρούσα δήλωση θα μπορέσουμε επιτέλους να δώσουμε τέλος και να διαψεύσουμε τους ψευδείς ισχυρισμούς και τις κατηγορίες του GP, προκειμένου να υπερασπιστούμε την αξιοπρέπεια χιλιάδων ενοριτών, οικογενειών και πιστών στις ενορίες μας, σε ολόκληρη τη Σουηδία και την Σκανδιναυΐα, καθώς και την Εκκλησία καθόλη.

1. Ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που έθεσε η Ι. Μητρόπολις στη δήλωσή της, της 18ης Δεκεμβρίου 2021, ήταν ότι σε προηγούμενα άρθρα του ο GP έκανε ψευδείς δηλώσεις, υποστηρίζοντας ότι οι Σουηδικές αρχές είχαν κάνει σαφείς αρνητικές παρατηρήσεις, σχετικά με τη νομιμότητα των εργασιών αποκαταστάσεως της Ι. Μητροπόλεως στον Καθεδρικό Ναό Αγίου Γεωργίου Στοκχόλμης. Τέτοιες δηλώσεις δεν έγιναν ποτέ από τις Σουηδικές αρχές και θα μπορούσαν εύκολα να επαληθευθούν ως ψευδείς από τον GP, εάν ακολουθούσε τις Σουηδικές αρχές δημοσιογραφικής δεοντολογίας. Ο GP δεν έχει απαντήσει στα στοιχεία αυτά, ούτε έχει κάνει καμία διόρθωση της δικής του ψευδούς δηλώσεως, στο νέο του άρθρο, ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

Σε σχέση με την προηγούμενη δήλωσή μας, κατά τη διερεύνηση των δηλώσεων του GP κατωτέρω, η Ι. Μητρόπολις επικοινώνησε με τις Σουηδικές κρατικές υπηρεσίες Länsstyrelsen Stockholm και Stockholms Stad, και μπορούμε τοιουτοτρόπως να συμπεράνουμε ξεκάθαρα και να αποδείξουμε, με βάσιμες αποδείξεις, ότι καμία κριτική δεν ασκήθηκε και καμία αρνητική παρατήρηση δεν έγινε από τις προαναφερθείσες Αρχές, σχετικώς με τις εργασίες που πραγματοποιήθηκαν στον Καθεδρικό Ναό Στοκχόλμης. Ως εκ τούτου, μπορεί αντικειμενικώς να αποδειχθεί ως προδήλως ψευδές ότι οι κρατικές υπηρεσίες Länsstyrelsen και Stockholms Stad είχαν κάνει τις προαναφερθείσες υποτιμητικές δηλώσεις, ότι τα έργα στον Καθεδρικό Ναό αποτελούσαν «svartbygge», δηλαδή «παράνομη κατασκευή».

“GP:s granskning visar nu att metropoliten varken ansökte om bygglov hos kommunen eller anmälde renoveringen till Länsstyrelsen – som rent ut kallar renoveringen ett svartbygge.”
«Η ανασκόπηση του GP δείχνει τώρα ότι ο Μητροπολίτης, ούτε ζήτησε άδεια κατασκευής από το δήμο, ούτε ενημέρωσε για την ανακαίνιση το Länsstyrelsen – το οποίο ωμά αποκαλεί την ανακαίνιση παράνομη κατασκευή».

«Både Stockholms stad och länsstyrelsen kallar renoveringen av Sankt Georgios Kyrka för ett svartbygge – som man inte sökte tillstånd för».
«Τόσο η Stockholms Stad, όσο και η Länsstyrelsen, αποκαλούν την ανακαίνιση της εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου παράνομη κατασκευή – για την οποία δεν ζήτησαν άδεια».

Οι κρατικές υπηρεσίες Länsstyrelsen και Stockholms stad επιβεβαίωσαν γραπτώς στην Ι. Μητρόπολη ότι δεν είχαν κάνει τέτοιες δηλώσεις, όπως αποδεικνύεται από τα συνημμένα 1 & 2.
Σχετικώς με τα ανωτέρω, οι ψευδείς δηλώσεις του GP θα μπορούσαν εύκολα να είχαν ελεγχθεί σωστά από τον GP, επικοινωνώντας με το Länsstyrelsen και το Stockholms stad.
Συνημμένο 1 – Ηλεκτρονική επιστολή της κρατικής υπηρεσίας Länsstyrelsen
Συνημμένο 2 – Ηλεκτρονική επιστολή της κρατικής υπηρεσίας Stockholms stad

Στο τελευταίο άρθρο της 30ης Δεκεμβρίου 2021, ο GP συνεχίζει να κάνει ψευδείς και υποτιμητικές δηλώσεις. Θα τις εξετάσουμε μία προς μία, αποδεικνύοντας ότι οι ισχυρισμοί του GP είναι αναληθείς, ή εντελώς παραποιημένοι, και θα υποστηρίξουμε τις απαντήσεις μας, επισυνάπτοντας αποδεικτικά στοιχεία και σχετική τεκμηρίωση.

2. Γενικά σχόλια για εργασίες που πραγματοποιήθηκαν στον Καθεδρικό Ναό Στοκχόλμης

Στο τελευταίο του άρθρο, ο GP προβάλλει νέες κατηγορίες και αξιώσεις εις βάρος της Ι. Μητροπόλεως, σχετικά με τους εργολάβους που ασχολήθηκαν με τις εργασίες αποκαταστάσεως που πραγματοποιήθηκαν στον Καθεδρικό Ναό Στοκχόλμης, το 2019. Οι κατηγορίες αυτές βασίζονται κυρίως στα τιμολόγια που δημοσίευσε η Ι. Μητρόπολις στη δήλωσή της, της 18ης Δεκεμβρίου 2021.
Σημειώνουμε ότι το τελευταίο άρθρο του GP αναφέρεται διφορούμενα σε διάφορους εργολάβους, με τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι ασαφές στον αναγνώστη, σε ποιους εργολάβους αναφέρεται ο GP, σε πολλά μέρη του άρθρου του. Ο GP είναι, επίσης, ασαφής ως προς την αλληλουχία των γεγονότων. Ο GP αποκαλύπτει μόνο κάποια στοιχεία και δεν δίνει την πλήρη εικόνα και την αντικειμενική άποψη για τις εργασίες που πραγματοποιήθηκαν στον Καθεδρικό Ναό. Με τον τρόπο αυτό, ο GP προκαλεί σύγχυση στους αναγνώστες.
Υπό το πρίσμα των ως άνω, η Ι. Μητρόπολις επέλεξε να δώσει πρώτα μια γενική περιγραφή των εργασιών που πραγματοποιήθηκαν στον Καθεδρικό Ναό Στοκχόλμης, το 2019, ώστε να δοθεί στους αναγνώστες μια αληθινή, σαφής και πλήρης εικόνα. Στη συνέχεια, θα απαντήσουμε λεπτομερώς σε όλα τα σημαντικά θέματα που θίγει το άρθρο.
Η Ι. Μητρόπολις αποφάσισε, να προβεί στην εξωτερική αποκατάσταση του Καθεδρικού Ναού, οι δε εργασίες πραγματοποιήθηκαν το 2019. Όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, οι εργασίες αφορούσαν αποκλειστικώς αποκατάσταση και συντήρηση. Τέτοιες εργασίες δεν απαιτούν άδεια, καθώς δεν αλλάζουν τίποτα αρχιτεκτονικά, αλλά απλώς επαναφέρουν το κτίριο στην αρχική του κατάσταση.
Αυτό το έργο απαιτούσε διαφορετικού είδους δεξιότητες κι επομένως την ανάγκη να προσληφθούν διάφοροι εργολάβοι με διαφορετικές ειδικότητες. Η Ι. Μητρόπολις ζήτησε προσφορές από διαφορετικούς δυνητικούς εργολάβους κι επέλεξε τους εργολάβους που παρείχαν τον καλύτερο συνδυασμό ποιότητας και προσφοράς/τιμής. Όλοι οι ανάδοχοι ήταν ανεξάρτητοι σε σχέση με την Ι. Μητρόπολη και το προσωπικό της και επιλέχθηκαν μόνο λόγω της επαγγελματικής τους ικανότητας, εμπειρίας και της προσφοράς που υπέβαλαν. Η επιλογή των αναδόχων έγινε με όρους της αγοράς και η Ι. Μητρόπολις και το προσωπικό της δεν είχαν ίδιον συμφέρον, να ταχθούν υπέρ κάποιου εκ των εργολάβων.
Πριν προσλάβει κάθε εργολάβο, η Ι. Μητρόπολις εφάρμοσε τη Σουηδική γενικά αποδεκτή επιχειρηματική πρακτική και συνέλεξε πληροφορίες για κάθε εργολάβο, ελέγχοντας, αν διέθετε έγκυρη επιχειρηματική άδεια, δηλαδή το λεγόμενο “F-tax”, από τη Σουηδική Φορολογική Υπηρεσία (Σουηδ. Skatteverket), εγγραφή ΦΠΑ με την ίδια εταιρεία (Σουηδ. mervärdesskatteregistrering) και εγγραφή ως εργοδότης της ίδιας εταιρείας (Σουηδ. registrerad som arbetsgivare).
Η Ι. Μητρόπολις έλεγξε ότι κάθε εργολάβος είχε τα λογιστικά του ενήμερα/τακτοποιημένα, δηλ. δεν είχε κηρύξει πτώχευση και ότι  διέθετε την προβλεπόμενη νομικά έγκυρη και επαρκή ασφαλιστική κάλυψη.
Μια σημαντική και ουσιαστική απαίτηση που έθεσε η Ι. Μητρόπολις για όλους τους εργολάβους της ήταν ότι όλοι οι νόμοι και οι κανονισμοί θα πρέπει να τηρούνται αυστηρά και ότι μόνον εργαζόμενοι με Σουηδική άδεια εργασίας θα προσλαμβάνονταν στο εργοτάξιο.
Η Ι. Μητρόπολις ζήτησε, επίσης, γραπτές προσφορές (Σουηδ. offerer) από κάθε υποψήφιο εργολάβο και συνήψε γραπτές συμβάσεις με κάθε επιλεγμένο ανάδοχο και κάθε σύμβαση ελεγχόταν από τους δικηγόρους της Ι. Μητροπόλεως.
Στο τελευταίο άρθρο του, ο GP εκτοξεύει τις ακόλουθες ψευδείς κατηγορίες εναντίον της Ι. Μητροπόλεως:

 • Ότι η Ι. Μητρόπολις ή οι εργολάβοι της χρησιμοποίησαν «svart arbetskraft» ή «εργάτες χωρίς Σουηδική άδεια εργασίας».
 • Ότι η ανάδοχος εταιρεία Pärla Marina System Städ AB έχει εκκρεμείς φορολογικές οφειλές και κήρυξε πτώχευση. Ο GP ισχυρίζεται, επίσης, ότι η Pärla Marina System Städ AB δεν ήταν νόμιμη κατασκευαστική εταιρεία.
 • Ότι η ανάδοχος εταιρεία Snabbt och Enkelt Byggentreprenad δεν ήταν εταιρεία, αλλά ιδιώτης, ο οποίος έχει καταδικαστεί ως «οικονομικός εγκληματίας» (Σουηδ. ekobrottsling). Ο GP ισχυρίζεται, επίσης, ότι ο εργολάβος κήρυξε πτώχευση και για αυτό ευθύνεται η Ι. Μητρόπολις.
 • Ότι 1,5 εκατομμύριο Σουηδικές κορώνες (περίπου 150,000 ευρώ) μεταβιβάστηκαν απευθείας στον ιδιώτη, χωρίς κανένα λόγο – δηλαδή, χωρίς να έχει γίνει κάποια εργασία από κάποιον εργολάβο που να δικαιολογεί την πληρωμή αυτή.

Κατωτέρω, θα δώσουμε απαντήσεις και διευκρινίσεις σε καθεμία από αυτές τις κατηγορίες, με σαφή και συγκροτημένο τρόπο, αποδεικνύοντας ότι ο GP δημοσίευσε, για άλλη μια φορά, ψευδείς ισχυρισμούς και κατηγορίες, χωρίς αντικειμενικά αποδεικτικά στοιχεία ή αξιόπιστα γεγονότα.

3. Έχει προσλάβει η Ι. Μητρόπολις «Svart arbetskraft» ή «εργάτες χωρίς Σουηδική άδεια εργασίας», όπως ισχυρίζεται ο GP;

Ο GP επαναλαμβάνει τους αναληθείς ισχυρισμούς του ότι εργάτες, χωρίς Σουηδική άδεια εργασίας, είχαν προσληφθεί από την Ι. Μητρόπολη στις εργασίες αποκαταστάσεως του Καθεδρικού Ναού Στοκχόλμης. Σημειώνουμε, ωστόσο, ότι, όχι μόνο ο GP απέτυχε να παρουσιάσει κάποιο αποδεικτικό στοιχείο για έναν τέτοιο ισχυρισμό, αλλά είναι, επίσης, προφανές ότι ο GP δημοσιεύει –προς έκπληξιν πάντων– τέτοιες ψευδείς κατηγορίες, χωρίς στοιχειώδη αξιόπιστα γεγονότα, βασισμένες αποκλειστικά σε κουτσομπολιά ορισμένων προσώπων που δεν έχουν καμία απολύτως θέση ή ανάμειξη στα εκκλησιαστικά δρώμενα.
Η δήλωση του GP είναι στο σύνολό της αναληθής. Όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, μια σημαντική και ουσιαστική απαίτηση που έθεσε η Ι. Μητρόπολις για όλους τους εργολάβους της ήταν ότι όλοι οι νόμοι και οι κανονισμοί θα πρέπει να τηρούνται αυστηρά και ότι μόνον εργαζόμενοι με Σουηδική άδεια εργασίας θα μπορούσαν να απασχοληθούν στο εργοτάξιο.
Για το σκοπό αυτό, καθ᾽όλη τη διάρκεια των εργασιών αποκαταστάσεως, είχε τοποθετηθεί στους εξωτερικούς χώρους του Καθεδρικού Ναού, τερματικό μηχάνημα της Εφορείας ID06, και συγκεκριμένα στο χώρο του εργοταξίου. Τα τερματικά μηχανήματα ID06 χρησιμοποιούνται γενικά σε Σουηδικά εργοτάξια, για να διασφαλιστεί ότι μόνον εργαζόμενοι με έγκυρη Σουηδική άδεια εργασίας μπορούν να έχουν πρόσβαση στο εργοτάξιο. Όλοι οι εργαζόμενοι πρέπει να σκανάρουν καθημερινά τις προσωπικές τους κάρτες σε τέτοια τερματικά μηχανήματα ID06, κατά την είσοδό τους στο εργοτάξιο. Τέτοιες προσωπικές κάρτες εκδίδονται μόνο από ανεξάρτητο πιστοποιημένο εκδότη καρτών, σε άτομα με έγκυρες άδειες εργασίας, επομένως οι εργαζόμενοι χωρίς Σουηδική άδεια εργασίας δεν είχαν πρόσβαση στο χώρο εργασιών του Καθεδρικού Ναού.
Αυτή είναι μια γενικά αποδεκτή τυπική διαδικασία που χρησιμοποιείται στα Σουηδικά εργοτάξια, προκειμένου να αποτραπεί η πρόσβαση στο εργοτάξιο σε εργαζομένους χωρίς άδεια εργασίας. Με την εγκατάσταση αυτού του εξοπλισμού, η Ι. Μητρόπολις έχει ενεργήσει σύμφωνα με την ισχύουσα πρακτική, για την μη πρόσβαση στο χώρο από μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα.
Για περισσότερες πληροφορίες, ελέγξτε τον ακόλουθο σύνδεσμο του ID06: https://id06.se/english/

4. Ήταν η ανάδοχος εταιρεία Pärla Marina System Städ AB μια νόμιμη κατασκευαστική εταιρεία; Αληθεύουν οι ισχυρισμοί του GP ότι η εν λόγω κατασκευαστική εταιρεία υπέβαλε, επίσης, αίτηση πτώχευσης και είχε εκκρεμείς φορολογικές οφειλές, λίγο μετά την ολοκλήρωση των εργασιών στις εγκαταστάσεις του Καθεδρικού Ναού;

Ο GP ισχυρίζεται ότι ο ιδιοκτήτης της Pärla Marina System Städ AB, η οποία ήταν μια από τις πολλές κατασκευαστικές εταιρείες που προσέλαβε η Ι. Μητρόπολις για την αποκατάσταση του Καθεδρικού Ναού, το 2019, δεν είχε κατασκευαστική εταιρεία, αλλά μόνο «εταιρεία καθαρισμού».
Η εταιρεία Pärla Marina System Städ AB πραγματοποίησε εργασίες για την αποκατάσταση του Καθεδρικού Ναού Στοκχόλμης και το τιμολόγιο που καταβλήθηκε σε αυτήν επισυνάπτεται κατωτέρω, προσδιορίζοντας τη φύση των εργασιών της.
Η εταιρεία Pärla Marina System Städ AB έχει σημαντική δραστηριότητα στον κατασκευαστικό τομέα, σύμφωνα με την επικοινωνία που είχαμε με τη Σουηδική Φορολογική Υπηρεσία, στις 3 Ιανουαρίου 2022, και το συνημμένο Καταστατικό της εταιρείας, που αποδεικνύει ότι η νόμιμη δραστηριότητα της εταιρείας περιλαμβάνει και κατασκευές. Επιπλέον, η εταιρεία αυτή έχει, επίσης, καταχωρηθεί στη Σουηδική Φορολογική Υπηρεσία, ως κατασκευαστική εταιρεία, έχοντας και ως μία από τις επίσημες δραστηριότητές της τις κατασκευές, στην κατηγορία SNI (Αγγλ. Swedish Standard Industrial Classification) κωδικός 41200 (Σουηδ. Byggande av bostadshus och andra byggnader).
Συνημμένο 3 – Τιμολόγιο της εταιρείας Pärla Marina System Städ AB
Συνημμένο 4 – Καταστατικό της εταιρείας Pärla Marina System Städ AB

Ο GP ισχυρίζεται, επίσης, ότι η εταιρεία Pärla Marina System Städ AB υπέβαλε αίτηση πτώχευσης. Αυτή η δήλωση είναι τελείως αναληθής, καθώς η εταιρεία Pärla Marina System Städ AB δεν έχει κηρύξει πτώχευση μέχρι σήμερα, όπως αποδεικνύεται από τα συνημμένα έγγραφα που κατατέθηκαν στο Σουηδικό Επιμελητήριο (Σουηδ. Bolagsverket) στις 31 Δεκεμβρίου 2021. Αν και τα ανωτέρω στοιχεία ευκόλως επαληθεύονται με την ανασκόπηση των δημόσιων αρχείων της Σουηδίας, ο GP απέτυχε να επαληθεύσει τα στοιχεία αυτά, πριν δημοσιεύσει το άρθρο του.
Συνημμένο 5 – Έγγραφα από το Σουηδικό Επιμελητήριο

Ο GP ισχυρίζεται, επίσης, ότι το Pärla Marina System Städ AB είχε φορολογικά χρέη, λίγους  μήνες μετά την ολοκλήρωση των εργασιών στις εγκαταστάσεις του Καθεδρικού Ναού, το 2019.
Όταν επικοινωνήσαμε με τη Σουηδική Φορολογική Υπηρεσία, στις 3 Ιανουαρίου 2022, η Σουηδική Φορολογική Υπηρεσία (Σουηδ. Skatteverket) επιβεβαίωσε ότι η ανάδοχος εταιρεία δεν είχε καμία φορολογική οφειλή κατά την περίοδο 2019-2020, πράγμα που σημαίνει ότι η εν λόγω δήλωση του GP είναι αναληθής.

5. Είναι αλήθεια, όπως ισχυρίζεται ο GP, ότι:

 • Η ανάδοχος εταιρεία Snabbt och Enkelt Byggentreprenad δεν ήταν εταιρεία, αλλά ιδιώτης, ο οποίος είναι, επίσης, καταδικασμένος ως «οικονομικός εγκληματίας» (Σουηδ. ekobrottsling). Ο GP ισχυρίζεται επίσης ότι ο εργολάβος κήρυξε πτώχευση και ότι ευθύνεται η Ι. Μητρόπολις γι᾽ αυτό και ότι
 • 1,5 εκατομμύριο Σουηδικές κορώνες (περίπου 150,000 ευρώ) μεταβιβάστηκαν απευθείας στον ιδιώτη αδικαιολόγητα – δηλαδή χωρίς να έχει γίνει κάποια εργασία από κάποιο εργολάβο, που να δικαιολογεί την ανωτέρω πληρωμή.

Τα πραγματικά γεγονότα έχουν ως εξής:
Η Ι. Μητρόπολις προσέλαβε για σύντομο χρονικό διάστημα, το 2019, την εταιρεία «Snabbt och Enkelt Byggentreprenad», για μέρος της αποκαταστάσεως του Καθεδρικού Ναού Στοκχόλμης.
Η εταιρεία Snabbt och Enkelt Byggentreprenad, εκείνη την εποχή, ανήκε, κατά το δη λεγόμενον, σε ιδιώτη επιχειρηματία (Σουηδ. enskild firma), που σημαίνει ότι επρόκειτο περί μιας εταιρείας που ανήκε σε ιδιώτη. Στη Σουηδία, είναι απολύτως νόμιμο και φυσιολογικό για έναν ιδιώτη, να εγγραφεί ως ιδιώτης επιχειρηματίας (ή ως αυτοαπασχολούμενη εταιρεία) και να ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα μέσω αυτής.
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο της Σουηδικής Φορολογικής Υπηρεσίας:
www.skatteverket.se/privat/etjansterochblanketter/blanketterbroschyrer/broschyrer/info/432b.4.58a1634211f85df4dce800012391.html
Ο GP υπαινίσσεται στο τελευταίο του άρθρο ότι ήταν παράνομο για την Ι. Μητρόπολη να προσλάβει έναν εργολάβο, που δραστηριοποιείται ως ιδιώτης επιχειρηματίας. Θέλουμε να τονίσουμε ότι δεν υπάρχει τίποτα κακό με την πρόσληψη ενός ιδιώτη επιχειρηματία. Σύμφωνα με το Σουηδικό νομικό καθεστώς, η επιχειρηματική δραστηριότητα, μέσω εταιρείας περιορισμένης ευθύνης («Ltd») ή ιδιώτη επιχειρηματία, είναι εξίσου νόμιμη. Αυτό που δίνει σε μια εταιρεία ΕΠΕ ή σε ιδιώτη επιχειρηματία τη νομιμότητα, να ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα είναι ότι έχει λάβει άδεια λειτουργίας επιχείρησης, το λεγόμενο «F-tax» από τη Σουηδική Φορολογική Υπηρεσία, και είναι εγγεγραμμένος ως εργοδότης (Σουηδ. registrerad som arbetsgivare) και για ΦΠΑ (Σουηδ. mervärdesskatteregistrering) με την ίδια εταιρεία.
Σύμφωνα με την ισχύουσα Σουηδική επιχειρηματική πρακτική, πριν από την πρόσληψη ενός εργολάβου, ο πελάτης, με την ιδιότητα του εργοδότη, πρέπει να ελέγξει την άδεια λειτουργίας της επιχείρησης του εργολάβου, ότι αποδίδει τον ΦΠΑ και ότι είναι αναγνωρισμένος από το κράτος, και κατά συνέπεια να συνάψει γραπτές συμβάσεις μαζί του.
Η Ι. Μητρόπολις συνήψε έγγραφη σύμβαση με τον εν λόγω εργολάβο, και προηγουμένως έλεγξε ότι η ανάδοχος εταιρεία είχε έγκυρη άδεια λειτουργίας και ασφάλιση, σύμφωνα με τα συνημμένα έγγραφα.
Τα ανωτέρω καταδεικνύουν ότι η Ι. Μητρόπολις πραγματοποίησε όλους τους απαιτούμενους ελέγχους για την ανάδοχο εταιρεία, πριν δεσμεύσει τον ανωτέρω εργολάβο. Ως εκ τούτου, η Ι. Μητρόπολις δεν έχει κάνει τίποτα κακό ή ακατάλληλο, ούτε νομικά ούτε ηθικά, σε σχέση με την πρόσληψη του εν λόγω εργολάβου.
Συνημμένο 6 – Συμβόλαιο, επιχειρηματική άδεια & ασφάλιση της εταιρείας Snabbt och Enkelt Byggentreprenad

Όταν η εταιρεία Snabbt och Enkelt Byggentreprenad προσελήφθη από την Ι. Μητρόπολη, το καλοκαίρι του 2019, και μέχρι να ολοκληρώσει τις εργασίες της, στα τέλη Νοεμβρίου του 2019, είχε έγκυρη επαγγελματική άδεια (F-tax), ήταν εγγεγραμμένη ως εργοδότης και για ΦΠΑ, στη Σουηδική Φορολογική Υπηρεσία, και δεν είχε αιτηθεί να κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης.
Η πληρωμή 1,500,000 Σουηδικών κορωνών για το έργο που έκανε ο ως άνω εργολάβος έγινε σύμφωνα με το τιμολόγιο του εργολάβου και η πληρωμή κατατέθηκε στον τραπεζικό λογαριασμό που αναγράφεται στο τιμολόγιο, σύμφωνα με τα κάτωθι συνημμένα.
Συνημμένο 7 – Τιμολόγιο και απόδειξη πληρωμής στην εταιρεία Snabbt och Enkelt Byggentreprenad

Όπως αποδεικνύεται εκ των ανωτέρω, ο ισχυρισμός του GP ότι η Ι. Μητρόπολις μεταβίβασε αδικαιολόγητα 1,500,000 Σουηδικές κορώνες σε ιδιώτη –δηλαδή χωρίς να έχει γίνει καμία εργασία από τον εργολάβο, για να δικαιούται την εν λόγω πληρωμή και με σκοπό την εγνωσμένη εξαπάτηση– είναι εντελώς ψευδής.
Όπως αποδεικνύεται εκ των ανωτέρω, αυτό που πραγματικά συνέβη είναι ότι η Ι. Μητρόπολις προσέλαβε την εταιρεία Snabbt och Enkelt Byggentreprenad, μια ανεξάρτητη εταιρεία με καθόλα νόμιμη άδεια λειτουργίας και ασφάλιση, για διεξαγωγή εργασιών στον Καθεδρικό Ναό Στοκχόλμης.
Η Ι. Μητρόπολις εξόφλησε τα αντίστοιχα τιμολόγια για τις εν λόγω εργασίες στον τραπεζικό λογαριασμό του εργολάβου, όπως παρουσιάζονταν στα τιμολόγια. Η πληρωμή αντιστοιχούσε στο ποσό των γενομένων εργασιών που είχε εκτελέσει ο εργολάβος.
Ο GP ισχυρίζεται περαιτέρω ότι ο ιδιοκτήτης της εταιρείας Snabbt och Enkelt Byggentreprenad είναι οικονομικός εγκληματίας.
Η Ι. Μητρόπολις δεν προβαίνει σε κανένα απολύτως σχόλιο αναφορικά με την ανωτέρω δήλωση του GP, αφού η Ι. Μητρόπολις ελέγχει μόνο τις άδειες των εργολάβων της, κ.λπ., για το χρονικό διάστημα που αυτοί προσλαμβάνονται από την Ι. Μητρόπολη.
Δεδομένου ότι ο ως άνω εργολάβος ολοκλήρωσε το έργο του στις εγκαταστάσεις του Καθεδρικού Ναού Στοκχόλμης, πριν από δύο χρόνια ακριβώς, είναι εντελώς αδικαιολόγητο και παράλογο να λογοδοτεί η Ι. Μητρόπολις για τυχόν άσχετες παραβιάσεις, που διαπράχθηκαν από προηγούμενους εργολάβους της, σε μεταγενέστερη ημερομηνία, μετά τη σύμβαση και την ολοκλήρωση των εργασιών, για τις οποίες είχε προσληφθεί ο εργολάβος.
Η ανάδοχος εταιρεία κηρύχθηκε σε πτώχευση στις 20 Μαΐου 2021, δηλαδή περίπου 1,5 χρόνο αφότου ο εργολάβος ολοκλήρωσε την εργασιακή του δέσμευση προς την Ι. Μητρόπολη.
Είναι παράλογο να κατηγορείται η Ι. Μητρόπολις για ενέργειες που έγιναν από έναν εργολάβο ή να ευθύνεται για την πτώχευση της εταιρείας του, κατά χρόνο πολύ μεταγενέστερο από την ολοκλήρωση των εργασιακών υποχρεώσεων του τελευταίου προς την Ι. Μητρόπολη.
Όταν ο εργολάβος προσελήφθη από την Ι. Μητρόπολη, είχε μια καλή επιχείρηση και δεν είχε καταδικαστεί για το “έγκλημα” που ισχυριζόταν ο GP.
Έτσι, όταν ο GP κάνει την ακόλουθη δήλωση:

“Kyrka förde över miljonbelopp till ekobrottsling”
«Εκκλησία μεταφέρει ποσό ενός εκατομμυρίου σε οικονομικό εγκληματία»

Είναι απλώς αναληθές, λόγω των ακόλουθων λόγων:

 • Εν πρώτοις, όταν χρησιμοποιείται ο όρος «μεταφέρει» (Σουηδ. förde över), αυτό υπονοεί, με υποτιμητικό τρόπο, μια αναίτια πληρωμή – δηλαδή, χωρίς να έχει γίνει κάποια εργασία από τον εργολάβο, για να δικαιολογήσει την πληρωμή που έλαβε – και αυτό είναι αναληθές, διότι η Ι. Μητρόπολις πλήρωσε τιμολόγιο που εξέδωσε ο εν λόγω εργολάβος για εργασίες που έγιναν σύμφωνα με την υπογραφείσα σύμβαση.
 • Δεύτερον, όταν χρησιμοποιείται ο όρος «σε οικονομικό εγκληματία» (Σουηδ. till ekobrottsling), ο GP εννοεί ότι η Ι. Μητρόπολις πλήρωσε το ποσό τη στιγμή που ο εργολάβος είχε καταδικαστεί για οικονομικό έγκλημα – κάτι που είναι, επίσης, αναληθές.

Ο εργολάβος καταδικάστηκε για το αναφερόμενο «έγκλημα» δύο χρόνια μετά την ολοκλήρωση των εργασιών του εν λόγω εργολάβου στην αποκατάσταση του Καθεδρικού Ναού. Ως εκ τούτου, όταν η Ι. Μητρόπολις προσέλαβε και πλήρωσε το τιμολόγιο του εν λόγω εργολάβου, δεν είχε ακόμη διωχθεί ή καταδικαστεί για το “έγκλημα” που αναφέρει ο GP.
Αφού ο εργολάβος ολοκλήρωσε τις εργασίες στις εγκαταστάσεις του Καθεδρικού Ναού Στοκχόλμης και η I. Μητρόπολις τον εξόφλησε στο ακέραιο, δεν υπήρξε περαιτέρω επικοινωνία με τον ως άνω εργολάβο.
Η προσπάθεια του GP να συνδέσει την επιχείρηση του εργολάβου με την Ι. Μητρόπολη είναι τελείως παράλογη. Η λογική πίσω από τον GP είναι ότι, μόνο και μόνο επειδή κάποιος προσλαμβάνει έναν εργολάβο, θα πρέπει να κατηγορηθεί για οποιαδήποτε μελλοντική δραστηριότητα ή παραβιάσεις του εν λόγω εργολάβου αναδρομικά. Αυτό απλά δεν έχει νόημα. Σύμφωνα με τη λογική του GP, η Ι. Μητρόπολις θα έπρεπε να είχε τη δυνατότητα, να δει το μέλλον και να προβλέψει ότι η ανάδοχος εταιρεία του εργολάβου θα κηρυσσόταν πολύ αργότερα σε πτώχευση ή θα καταδικαζόταν για ποινικά αδικήματα.
Πέραν των ανωτέρω, η Ι. Μητρόπολις κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το υποτιθέμενο «οικονομικό έγκλημα» που διέπραξε ο εργολάβος ήταν ότι λάμβανε επίδομα πατρότητας (Σουηδ. föräldrarpenning) από τον Σουηδικό Οργανισμό Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Σουηδ. Försäkringskassan) για λίγες ημέρες, όταν δεν δικαιούνταν κάτι τέτοιο. Αν και αυτό είναι φυσικά παραβίαση του νόμου, στην πραγματικότητα δεν είναι «οικονομικό έγκλημα» (Σουηδ. ekobrott), σύμφωνα με τη Σουηδική Αρχή Οικονομικού Εγκλήματος (Σουηδ. Ekobrottsmyndigheten), και τη συνομιλία της Ι. Μητροπόλεως με την εν λόγω Αρχή, στις 3 Ιανουαρίου 2022.
Αξίζει, επίσης, να αναφερθεί ότι ο ως άνω εργολάβος έλαβε μόνο μια ειδοποίηση (Σουηδ. villkorlig dom), ότι έπρεπε να καταβάλει ένα ποσό.
Ως εκ τούτου, όταν ο GP χρησιμοποιεί τον όρο «οικονομικός εγκληματίας» για ένα πρόσωπο που λάμβανε περιορισμένο ποσό γονικού επιδόματος, το οποίο δεν δικαιούταν, αυτό αποτελεί παραμόρφωση των γεγονότων, καθώς, σύμφωνα με τη Σουηδική Αρχή Οικονομικού Εγκλήματος, ένα τέτοιο πρόσωπο δεν διαπράττει οικονομικό έγκλημα κι επομένως δεν θεωρείται οικονομικός εγκληματίας (Σουηδ. ekobrottsling).
Μια τέτοια διαστρέβλωση των γεγονότων δεν μπορεί να θεωρηθεί ως σωστή (Σουηδ. korrekt) ή αντικειμενική (Σουηδ. saklig) και μπορεί να γίνει μόνο με σκοπό τη δημιουργία εντυπώσεων και την πρόκληση σκανδάλου, ειδικά όταν τα αληθινά γεγονότα έχουν περιορισμένη ή καθόλου ειδησεογραφική αξία (Σουηδ. nyhetsvärde). Λαμβάνοντας υπ᾽ όψιν τα ανωτέρω, είναι αμφίβολο εάν αυτού του είδους η δημοσίευση είναι σύμφωνη με τη γενικώς αποδεκτή Σουηδική δημοσιογραφική δεοντολογία των επαγγελματικών κανόνων που διέπουν τη Σουηδική Ένωση Δημοσιογράφων (Σουηδ. Publicitetsregler enligt Journalistförbundet).
Τέλος, ο GP αναφέρει ότι η Ι. Μητρόπολις είναι υπεύθυνη για την πτώχευση του εργολάβου. Αυτό είναι, επίσης, ψευδές. Η Ι. Μητρόπολις επικοινώνησε πρόσφατα με τον εργολάβο και τον διαχειριστή πτώχευσης. Ο εργολάβος επιβεβαίωσε ότι ο λόγος της χρεοκοπίας του ήταν η πανδημία Covid-19 και η μειωμένη εργασία από άλλους πελάτες, ως αποτέλεσμα της πανδημίας. Ο ίδιος ο εργολάβος επιβεβαίωσε ότι η πτώχευση σε καμία περίπτωση, είτε άμεσα είτε έμμεσα, δεν συνδέεται με τις εργασίες που πραγματοποιήθηκαν στην Ι. Μητρόπολη.
Ο GP δηλώνει ότι η Ι. Μητρόπολις δεν πλήρωσε ένα τιμολόγιο επειδή είχε «έλλειψη χρημάτων» (Σουηδ. «hade dåligt med pengar och inte kunde betala sin faktura»).
Η αλήθεια είναι ότι η Ι. Μητρόπολις απέρριψε το τελευταίο τιμολόγιο, που εξέδωσε η εταιρεία Snabbt och Enkelt Byggentreprenad, διότι θεώρησε ότι η εν λόγω εταιρεία υπερχρέωσε τον αριθμό των ωρών εργασίας.
Η Ι. Μητρόπολις ποτέ δεν υποστήριξε ότι είχε «έλλειψη χρημάτων», όταν ζήτησε μείωση του τιμολογίου. Η ένσταση που διετύπωσε η Ι. Μητρόπολις κατά της εταιρείας Snabbt och Enkelt Byggentreprenad εκτίθεται στο συνημμένο email, όπου μπορεί κανείς να δει ξεκάθαρα ότι ο λόγος απόρριψης του τιμολογίου δεν ήταν η «έλλειψη χρημάτων», αλλά, επειδή η ως άνω εταιρεία, σύμφωνα με τη γνώμη της Ι. Μητροπόλεως, είχε υπερχρεώσει τον αριθμό των ωρών εργασίας.
Η Ι. Μητρόπολις έχει καθήκον να χειρίζεται τους οικονομικούς της πόρους με προσοχή και είναι υποχρεωμένη να απορρίψει ένα τιμολόγιο, όταν το τιμολόγιο αυτό δεν αντιστοιχεί σε υπηρεσίες που πράγματι παρασχέθηκαν στην Ι. Μητρόπολη.
Τα συμβαλλόμενα μέρη διαπραγματεύτηκαν, μετά την αποστολή της εν λόγω ηλεκτρονικής επιστολής, οπότε η εταιρεία εξέδωσε νέο τιμολόγιο, το οποίο εξοφλήθηκε εξ ολοκλήρου από την Ι. Μητρόπολη.
Συνημμένο 8 – Ηλεκτρονική επιστολή Ι. Μητροπόλεως προς εταιρεία Snabbt och Enkelt Byggentreprenad

Προηγούμενο σχετικό άρθρο: https://greekorthodoxparishroskilde.com/2021/12/21/%ce%b7-%ce%b9-%ce%bc%ce%b7%cf%84%cf%81%cf%8c%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%b9%cf%82-%cf%83%ce%bf%cf%85%ce%b7%ce%b4%ce%af%ce%b1%cf%82-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%cf%83%ce%ba%ce%b5%cf%85%ce%ac%ce%b6%ce%b5%ce%b9-%cf%84/

Ανακοινώσεις · next-event

The Holy Metropolis of Sweden responds to the Gothenburg Post article of December 30, 2021

The Holy Metropolis of Sweden and All Scandinavia hereby responds to the latest article published on December 30, 2021 in the Göteborgs-Posten (“GP”).
Initially, in its statement of December 18, 2021, the Metropolis provided truthful and comprehensive answers to all key issues related to the false accusations made by GP in its previous articles, together with supporting documents and evidence.
Although GP reviewed the Metropolis’ statement of December 18, 2021, it did not provide a single substantial comment on any of the points raised in the statement. It seems that GP prefers to completely overlook the facts presented, which completely refute the reporting in GP’s previous articles. The reason for this is plain: GP has no substance and evidence for its false claims and accusations, and is therefore unable to respond to the answers provided by the Metropolis. Of course, several incorrect claims published by GP could easily have been verified as false and retracted, had GP acted according to the precepts of journalistic ethics.
Notwithstanding, GP continues in its latest article to make false accusations based on untrue or totally distorted statements against the Church, lacking any kind of objective evidence to back up its accusations.
In its latest article, GP’s main criticism against the Metropolis is the following and is summarized in the heading of the article:

”Kyrka förde över miljonbelopp till ekobrottsling”
“A church transfers an amount of a million to a financial criminal”

As will be explained in detail below, the entire heading is untrue.

 • Firstly, the Metropolis has not “transferred without ground” any amount to anybody. The Metropolis paid an invoice for restoration work actually performed, and of good quality, to a legitimate and licensed contractor.
 • Secondly, the contractor was not a financial criminal (Sw. ekobrottsling) when the invoice was paid, and he is not a financial criminal today either. What really happened is that the contractor received a probation/warning, almost two years after completing his work for the Metropolis, for having received parental allowance from a state agency, during a few days which he was not entitled to. According to the Swedish state prosecution agency in charge of financial crimes, what the contractor did is not a “financial crime” (Sw. ekobrott) and the contractor is therefore not a financial criminal (Sw. ekobrottsling) as alleged by GP.

GP’s latest article contains almost entirely untrue statements and has no news value whatsoever (Sw. nyhetsvärde): The Metropolis therefore questions the real intention of GP as the articles do not comply with the requirements of being correct (Sw. korrekt) and objective (Sw. saklig) according to the generally accepted Swedish press ethics of the Swedish Union of Journalists’ professional rules (Sw. Publicitetsregler enligt Journalistförbundet).
At the very least, GP has been exposed as disseminating fake news. Considering, however, that it has been engaging in this practice blatantly and repeatedly, its ethics and intentions must eventually be called into question and scrutinized. The Metropolis is confident that with this statement we will be able to finally conclude and rectify the false claims and accusations made by GP, in order to defend the dignity of thousands of parishioners, families and faithful in our parishes all over Sweden and Scandinavia, as well as the Church as a whole.

 1. One of the most important issues raised by the Metropolis in its statement of December 18, 2021 was that in its previous articles GP made false statements, alleging that the Swedish Authorities had made clear negative remarks regarding the legality of the Metropolis restoration work conducted on site at the St. George Cathedral of Stockholm. Such statements were never made by the Swedish Authorities and could easily had been verified as false by GP if they would have followed Swedish press ethics. GP has not responded to these facts, nor made any rectification of their own false statement in their new article or in any other way.

In connection with our previous statement, when investigating GP’s statements below, the Metropolis initiated dialogue with both Länsstyrelsen Stockholm and Stockholms Stad from which we can clearly conclude, and prove with hard evidence, that no criticism or negative remarks have been made by the aforementioned authorities concerning the work conducted at the Stockholm Cathedral. Hence, it can objectively be proven as patently false that Länsstyrelsen and Stockholms stad had made the above-referenced derogatory statements, that the works on the Cathedral constituted “svartbygge” i.e. “illegal construction”.

”GP:s granskning visar nu att metropoliten varken ansökte om bygglov hos kommunen eller anmälde renoveringen till Länsstyrelsen – som rent ut kallar renoveringen ett svartbygge.”
“GP’s review now shows that the Metropolitan neither applied for construction permit from the municipality nor reported the renovation to Länsstyrelsen – which bluntly calls the renovation an illegal construction.”

“Både Stockholms stad och länsstyrelsen kallar renoveringen av Sankt Georgios kyrka för ett svartbygge – som man inte sökte tillstånd för.”
“Both Stockholms Stad and Länsstyrelsen call the renovation of Saint George’s church an illegal construction – for which they did not seek a permit.”

Länsstyrelsen and Stockholms stad confirmed in writing to the Metropolis that they had not made such statements, which is evidenced in Attachment 1 and Attachment 2.
The false statements of GP in this regard could easily have been properly fact-checked by GP by contacting Länsstyrelsen and Stockholm stad.
Attachment 1 – Länsstyrelsen email
Attachment 2 – Stockholm stad email

In the latest article of December 30, 2021 GP continues to make false and derogatory statements. We will go through them one by one, demonstrating that GP’s allegations are untrue or totally distorted, and supporting our answers by attaching evidence and relevant documentation.

 1. General comments on the work carried out at the Stockholm Cathedral

It its latest article, GP makes new accusations and claims against the Metropolis, regarding the contractors engaged for the restoration work undertaken in the Stockholm Cathedral, during 2019. These accusations are based mainly on the invoices published by the Metropolis in its statement of December 18, 2021.
We note that GP’s latest article ambiguously refers to different contractors in a way so that it is unclear to the reader which contractors GP is referring to in several parts of its article. GP is also unclear on when in time different events have unfolded. GP discloses only pieces of information and does not give the entire picture and objective view of the work carried out at the Cathedral. By doing so, GP is confusing the readers.
In light of the above, the Metropolis choses to first give a general description of the work carried out in the Stockholm Cathedral in 2019, so that the readers are given a true, clear and complete picture. Thereafter, we will respond specifically to all the key issues in the article.
The Metropolis decided to restore the exterior of the Cathedral and the work was conducted in 2019. As stated above, the work involved only restoration and maintenance. Such work does not require permit as it does not change anything architecturally, but rather, merely restores the building to its original state.
This project required different kind of skills and therefore the need to engage different contractors with different specializations. The Metropolis requested bids from different potential contractors and selected the contractors that provided the best relation between quality and price. All contractors were independent in relation to the Metropolis and its personnel, and were only selected because of their professional competence, experience and the bid offered. The selection of contractors was made on market terms and the Metropolis and its personnel had no personal interest whatsoever in benefitting any of the contractors.
Before engaging each contractor, the Metropolis applied Swedish generally accepted business practice, and verified each contractor by checking that it had a valid business license, i.e. a so called “F-tax” from the Swedish Tax Agency (Sw. Skatteverket), VAT registration with the same agency (Sw. mervärdesskatteregistrering) and registration as an employer with the same agency (Sw. registrerad som arbetsgivare).
The Metropolis checked that each contractor was in good standing, i.e. had not filed for bankruptcy and that each contractor had a valid and adequate insurance policy.
A major and essential requirement by the Metropolis set for all its contractors was that all laws and regulations should be strictly complied with, and that only workers with Swedish work permits should be employed on the work site.
The Metropolis also requested written bids (Sw. offerter) from each potential bidder and entered into written contracts with each selected contractor, and each contract was reviewed by the Metropolis lawyers.
In its latest article, GP makes the following key accusations against the Metropolis:

 • That the Metropolis or its contractors used “svart arbetskraft” or “workers without Swedish work permit”;
 • That the contractor Pärla Marina System Städ AB has outstanding tax debts and has filed for bankruptcy. GP also alleges that Pärla Marina System Städ AB was not a legitimate building company.
 • That the contractor Snabbt och Enkelt Byggentreprenad was not a company but private individual, who is also a convicted a “financial criminal” (Sw. ekobrottsling). GP also claims that the contractor filed for bankruptcy and that the Metropolis is to be blamed for this.
 • That 1.5 MSEK were transferred directly to the private individual without any reason – meaning without any work having been done by any contractor justifying the payment.

Below, we will provide answers and clarification to each of these accusations in a clear and structured manner, showing that GP has once again published false claims and accusations without objective grounds or verifications of facts.

 1. Has the Metropolis engaged “Svart arbetskraft” or “workers without Swedish work permit,” as alleged by GP?

GP reiterates its untrue allegations that workers, without Swedish work permits, were engaged by the Metropolis in the restoration work at the Stockholm Cathedral. We note however, that not only has GP failed to present any evidence for such allegation, but it is also evident that GP is – astonishingly– publishing such false accusations without basic verification of facts, based solely on gossip from certain individuals that have no position within, and no insight in, the church’s affairs.
GP’s statement is in its entirety untrue. As stated above, a major and essential requirement set by the Metropolis for all its contractors was that all laws and regulations should be strictly complied with, and that only workers with Swedish work permits should be employed on the work site.
For this purpose, ID06 arrangement/terminal covering the work site was installed at all times at the Cathedral exterior premises, during the performance of the restoration. ID06 terminals are generally used in Swedish construction sites for the purpose of securing that only workers with valid Swedish work permits can access a work site. All workers have to register each day at such ID06 terminals when entering the work site, with personal cards. Such personal cards are only issued by an independent certified card issuer to individuals with valid work permits, thus workers without a Swedish work permit had no access to the Cathedral work site.
This is a generally accepted standard procedure employed at Swedish construction sites, to prevent access to the work site for workers without a work permit. By installing this equipment, the Metropolis has acted in accordance with good industry practice to secure the site from unauthorised individuals.
For further information, please check the following link of the ID06:
https://id06.se/english/

 1. Was the contractor Pärla Marina System Städ AB a legitimate construction company? Are GP’s claims true that this contractor also filed for bankruptcy and had outstanding tax debts, shortly after he completed work at the Cathedral premises?

GP alleges that the owner of Pärla Marina System Städ AB, which was one of the many contractors engaged by the Metropolis for the Cathedral restoration during 2019, was not involved in the construction business, but only in the “cleaning business.”
Pärla Marina System Städ AB performed work for the restoration of the Stockholm Cathedral and the invoice paid to this contractor is attached below, specifying the nature of the work.
Pärla Marina System Städ AB has substantial activity in the construction sector, as per our contact with the Swedish Tax Agency, on January 3, 2022, and the attached by-laws of the company, evidencing that the legitimate activity of the company includes construction. In addition, the company has also registered construction business, as one of its formal/official activities with the Swedish Tax Agency, under SNI (Engl. Swedish Standard Industrial Classification) code 41200 (Sw. Byggande av bostadshus och andra byggnader).
Attachment 3 – Pärla Marina System Städ AB invoice
Attachment 4 – Pärla Marina System Städ AB by-laws

GP also alleges that Pärla Marina System Städ AB has filed for bankruptcy. Such statement is simply untrue, since Pärla Marina System Städ AB   has not filed for bankruptcy as of today, as evidenced in the attached registration documents from the Swedish Companies Registration Office (Sw. Bolagsverket) as of December 31, 2021. Although the above facts are easily verifiable by reviewing Swedish public records, GP has failed to verify these facts before publishing its article.
Attachments 5 – Documents from the Swedish Companies Registration Office

GP also alleges that the Pärla Marina System Städ AB had tax debts a couple of months after completed work at the Cathedral premises, during 2019.
When contacting the Swedish Tax Agency on January 3, 2022, the Swedish Tax Agency (Sw. Skatteverket) confirmed that the contractor had no tax debts whatsoever during 2019-2020, which means that GP’s said statement is untrue.

 1. Is it true, as GP claims, that:
  • the contractor Snabbt och Enkelt Byggentreprenad was not a company, but a private individual, who is also a convicted “financial criminal” (Sw. ekobrottsling). GP also claims that the contractor filed for bankruptcy and that the Metropolis is to be blamed for this; and that
  • 1.5 MSEK were transferred directly to the private individual unjustifiably – meaning without any work having been done by any contractor justifying the payment.

The true facts are as follows:
The Metropolis engaged the company “Snabbt och Enkelt Byggentreprenad” for a short time during 2019, for parts of the restoration of the Stockholm Cathedral.
Snabbt och Enkelt Byggentreprenad was at the time a so-called sole trader (Sw. enskild firma), which means that it is a company operated by a private individual. In Sweden, it is totally legal and normal for a private individual to register as a sole trader (or self-employed company) and conduct business through it.
For further information, please check the following link of the Swedish Tax Agency:
www.skatteverket.se/privat/etjansterochblanketter/blanketterbroschyrer/broschyrer/info/432b.4.58a1634211f85df4dce800012391.html
GP insinuates in its latest article that it was illegitimate for the Metropolis to engage a contractor doing business as a sole trader. We want to emphasize that there is nothing wrong with engaging a sole trader. Under the Swedish legal system, doing business through a limited liability company (“Ltd”) or a sole trader are equivalently legitimate. What gives a Ltd or sole trader legitimacy to conduct business is that they have obtained a business license, a so called “F-tax” from the Swedish Tax Agency, and are registered as an employer (Sw. registrerad som arbetsgivare) and for VAT (Sw. mervärdesskatteregistrering) with the same agency.
Under Swedish generally accepted business practices, before engaging a contractor, the customer has to check the business license, VAT and the registration as employer of the contractor, and preferably to enter into written contracts.
The Metropolis entered into a written contract with this contractor, and checked beforehand that the contractor had a valid business license and insurance, per attached documents.
The above demonstrates that the Metropolis performed all the required checks of the contractor before engaging the contractor. Hence, the Metropolis has done nothing wrong or inappropriate, neither legally nor ethically, in connection with the engagement of the contractor.
Attachment 6 – Contract, business license & insurance of Snabbt och Enkelt Byggentreprenad

When Snabbt och Enkelt Byggentreprenad was engaged by the Metropolis, in the summer of 2019, and until it completed its work in the end of November 2019, it had a valid business license (F-tax), was registered as an employer and registered for VAT with the Swedish Tax Agency, and had not been filed for bankruptcy.
The payment of SEK 1 500 000 for the work done by the above contractor was made according to the contractor’s invoice, and payment was deposited to the bank account stated in the invoice, per attachments below.
Attachment 7 – Invoice and payment proof of Snabbt och Enkelt Byggentreprenad

So, as evidenced above, GP’s allegation that the Metropolis unjustifiably transferred MSEK 1.5 to a private individual – meaning without any work having been done by the contractor to warrant the payment and for implied fraudulent purposes – is totally false.
As evidenced above, what really happened is that the Metropolis engaged Snabbt och Enkelt Byggentreprenad, an independent company with fully legitimate licenses and insurance, to conduct business for work done at the Stockholm Cathedral.
The Metropolis paid the corresponding invoices for such work to the contractor’s bank account, as stated in the invoices. The payment corresponded to the amount of work performed by the contractor.
GP further alleges that the manager of Snabbt och Enkelt Byggentreprenad is a financial criminal.
The Metropolis has nothing to comment on the above GP statement, since the Metropolis only checks its contractors’ licenses, etc. for the time that they are utilized by the Metropolis.
Since the above contractor completed his work at the Stockholm Cathedral premises exactly two years ago, it is completely unreasonable and irrational to hold the Metropolis accountable for any unrelated violations committed by its previous contractors, at a later date, after the contract period and completion of the work that the contractor was engaged for.
The contractor was declared in bankruptcy on May 20, 2021, i.e. approximately 1.5 years after the contractor finished its engagement for the Metropolis.
There is no reason why the Metropolis should be blamed for actions performed by a contractor, or for his bankruptcy, long after the latter finished his contractual obligations to the Metropolis.
When the contractor was engaged by the Metropolis, he had a business in good standing and had not been convicted for the “crime” alleged by GP.
So, when GP makes the following statement:

”Kyrka förde över miljonbelopp till ekobrottsling”
“A church transfers an amount of a million to a financial criminal”

It is simply untrue, because of the following grounds:

 • First of all, when using the term “transfers” (Sw. förde över”) this insinuates in a derogative manner, a payment without any reason – meaning without any work having been done by the contractor to justify the payment he received – and this is untrue, because the Metropolis paid an invoice issued by the contractor for work done in accordance with the signed contract.
 • Secondly, when using the term “to a financial criminal” (Sw. till ekobrottsling) GP means that the Metropolis paid the amount at a moment in time when the contractor had been convicted for a financial crime – which is as well untrue.

The contractor was convicted for the referenced “crime” two years after the contractor’s engagement in the restoration of the Cathedral was completed. Hence, when the Metropolis engaged and paid the contractor’s invoice, he had not yet been prosecuted or convicted of the “crime” referred to by GP.
After the contractor completed the work at the Stockholm Cathedral premises, and the Metropolis paid him in full, there was no further contact with the contractor.
GP’s attempt to connect the contractor’s business with the Metropolis is simply unreasonable. The logic behind GP is that just because someone engages a contractor, they should be blamed for any future activity or violations of such contractor retroactively. This simply does not make any sense. Following GP’s logic, the Metropolis should have had the ability to see into the future and foresee that the contractor would long time later be declared for bankruptcy or be convicted for criminal offences.
In addition to the above, the Metropolis can conclude that the alleged “financial crime” committed by the contractor was that he received parental allowance (Sw. föräldrarpenning) from the Swedish Social Insurance Agency (Sw. Försäkringskassan) for a few days, when he was not entitled to such allowance. Although this is of course a breach of the law, it is in fact not a “financial crime” (Sw. ekobrott) according to the Swedish Economic Crime Authority (Sw. Ekobrottsmyndigheten), as per the Metropolis conversation with such authority, on January 3, 2022.
It is also worth mentioning that the contractor only received a warning (Sw. villkorlig dom) and had to pay a fee;
Hence, when GP uses the term “financial criminal” for a person who received a limited amount of parental allowance, which he was not entitled to, this is a distortion of facts, since according to the Swedish Economic Crime Authority such a person did not commit a financial crime and is therefore not considered a financial criminal (Sw. ekobrottsling).
Such a distortion of facts cannot be considered as correct (Sw. korrekt) or objective (Sw. saklig) and can only be done with the purpose of creating sensation and the sense of scandal, especially when the true events have limited or no news value (Sw. nyhetsvärde). Considering the above, it is questionable if this type of publication is in accordance with the Swedish press ethics of the Swedish Union of Journalists’ professional rules (Sw. Publicitetsregler enligt Journalistförbundet).
Finally, GP states that the Metropolis is responsible for the contractor’s bankruptcy. This is also false. The Metropolis has recently been in contact with the contractor and the bankruptcy administrator. The contractor has confirmed that the reason for his bankruptcy was the Covid-19 pandemic and the diminished amount of work from other clients as a result of the pandemic. The contractor himself confirmed that the bankruptcy was in no way, either directly or indirectly, connected to the work conducted for the Metropolis.
GP states that the Metropolis did not pay an invoice because of “lack of money” (Sw. “hade dåligt med pengar och inte kunde betala sin faktura”).
The truth is that the Metropolis rejected the last invoice issued by Snabbt och Enkelt Byggentreprenad, because it (i.e. the Metropolis) felt that the aforementioned company was overcharging the number of working hours.
The Metropolis never argued that it had “lack of money” when seeking a reduction of the invoice. The objection raised by the Metropolis against Snabbt och Enkelt Byggentreprenad is set out in the attached email, where one can clearly see that the grounds for the rejection of the invoice was not the “lack of money”, but because the above company was, in the opinion of the Metropolis, overcharging the number of working hours.
The Metropolis has a duty to handle its resources with care and is obliged to object to an invoice when the invoice does not correspond to services actually rendered to the Metropolis.
The parties negotiated, following the referenced sent email, whereupon the company issued a new invoice, which was paid in full by the Metropolis.
Attachment 8 – Metropolis email to Snabbt och Enkelt Byggentreprenad

Previous relevant post: https://greekorthodoxparishroskilde.com/2021/12/21/holy-metropolis-of-sweden-responds-to-gp-articles/

Ανακοινώσεις · Πνευματικά

Σεβ Μητροπολίτης Κλεόπας για το μήνυμα των Θεοφανείων

Θεοφάνεια!

Σήμερα γιορτάζουμε την αυτοαποκάλυψη του Τριαδικού Θεού στον Ιορδάνη, σε συνέχεια της αυτομείωσης του Χριστού, δηλαδή ότι καταδέχτηκε να βαπτιστεί, αν και ήταν αναμάρτητος, προκειμένου να σώσει και τον πιο αμαρτωλό από μας.Η ταπείνωση του Χριστού είναι αυτή που προκαλεί τη δημόσια εμφάνιση της Αγίας Τριάδος κι επιτρέπει στον καθένα μας, να κατανοήσει το μυστήριο της οντολογικής συμπληρωματικότητας, ότι δηλαδή η θεϊκή παντοδυναμία και η ανθρώπινη αδυναμία αποτελούν οντολογικά συμπληρωματικά μεγέθη, γι᾽ αυτό κι ο Θεός γίνεται άνθρωπος, για να γίνει ο άνθρωπος θεός κατά χάριν.Αφού εορτάζουμε τα Θεοφάνεια, ας αναλογιστούμε το ρόλο μας ως βαπτισμένοι Χριστιανοί. Το βάπτισμα που μας προσέφερε ο Χριστός προϋποθέτει εκ μέρους μας την άρνηση της άρνησης του Θεού, που πραγματοποίησαν οι Πρωτόπλαστοι στον Παράδεισο, υιοθετώντας την εσφαλμένη άποψη ότι θα μπορούσαν να ζήσουν και χωρίς το Θεό.Ας μάθουμε, να συν-υπάρχουμε, να συν-δημιουργούμε, να συν-οραματιζόμαστε.

Χρόνια πολλά, αδελφοί μου, και θείο φωτισμό!

† ο Μητροπολίτης Σουηδίας και πάσης Σκανδιναυΐας Κλεόπας

Ανακοινώσεις

Σεβ. Μητροπολίτου Σουηδίας κ. Κλεόπα,Επισκοπική Εγκύκλιος Χριστουγέννων 2021

Εξοχώτατοι και Εντιμώτατοι Άρχοντες,
Σεβαστοί Πατέρες,
Μέλη και φίλοι της Ι. Μητροπόλεως Σουηδίας και πάσης Σκανδιναυΐας,
Αγαπητοί εν Χριστώ Αδελφοί,

Σήμερα, Αδελφοί μου, γεννιέται από την Παρθένο Μαρία Αυτός, που στη χούφτα Του κρατάει ολόκληρη την κτίση. Ο ιερός υμνογράφος μάς υπενθυμίζει ότι το κεφάλαιο της σωτηρίας μας είναι μοναδικό και επαναλαμβανόμενο, με τη χρήση του όρου “σήμερον”. Ενός, δηλαδή, ενεστώτα διαρκείας, αφού το ιστορικό γεγονός της Γεννήσεως του Χριστού δεν εξαφανίζεται στο απομακρυσμένο παρελθόν, αλλά βιώνεται μέσα στην Εκκλησία ως πάντοτε παρούσα χάρη και αναβιώνεται στη ζωή κάθε πιστού. Έτσι, γίνεται ένα ζωτικό γεγονός που σφραγίζει και μεταμορφώνει τη ζωή μας. Η Εκκλησία, εορτάζοντας σήμερα τη Γέννηση του Σωτήρος, που έγινε “ἐν ἡμέραις Ἡρῴδου τοῦ βασιλέως” (Ματθ. β΄,1), προσκαλεί όλους μας να γίνουμε και πάλι αυτόπτες μάρτυρες και κοινωνοί του μυστηρίου της Θείας Οικονομίας.

Αυτή, λοιπόν, η χάρη και ύψιστη τιμή που μάς δόθηκε, δεν είναι μόνο προνόμιο πνευματικό, αλλά και υπενθύμιση ότι πρέπει να ανανεωνόμαστε στο υπερφυσικό γεγονός της Θείας Ενανθρωπήσεως και να προσφέρουμε στον Κτίστη και Δημιουργό μας την όλη ύπαρξή μας, για να γίνει φάτνη και χώρα του αχωρήτου.

Συναισθανόμενοι το μεγαλείο της άκρας συγκατάβασης του Θεού προς όλους μας, θα πρέπει παράλληλα να ομολογήσουμε ότι ο σύγχρονος τρόπος ζωής και οι ιλιγγιώδεις ταχύτητες που ζούμε, συχνά παραλύουν τις πνευματικές μας δυνάμεις. Η σύγχρονη ζωή, αγνοώντας το Θεό, αγνοεί κατά συνέπεια και τον άνθρωπο. Γι’ αυτό και πολλοί αυτόκλητοι “σωτήρες”, εκμεταλλευόμενοι την πνευματική αδυναμία του σύγχρονου ανθρώπου, του υπόσχονται μια νέα ζωή κι ένα νέο παράδεισο, χωρίς Χριστό!

Έτσι, ο άνθρωπος αποδεικνύεται συχνά πτωχός στα πλούτη του και αδύναμος στην υποτιθέμενη δύναμή του. Άλλωστε, αυτό μάς υπενθυμίζει και η δύσκολη κατάσταση, στην οποία έχει περιέλθει ολάκερη η ανθρωπότητα τα δύο τελευταία χρόνια, καθώς ταλανίζεται από την πανδημία του Covid-19, που επιβεβαιώνει σε όλους μας καθημερινά, πόσο μικροί και αδύναμοι είμαστε μπροστά σ᾽ ένα θανατηφόρο ιό.

Η Εκκλησία μας, συναισθανόμενη και πάλι τις θλίψεις, τη δοκιμασία και την ταλαιπωρία του σύγχρονου ανθρώπου, απευθύνει προς όλους ανεξαιρέτως την αισιοδοξία του Ευαγγελίου, το προσκλητήριο του Ενανθρωπήσαντος Λόγου, σε κάθε “κοπιώντα και πεφορτισμένο” άνθρωπο, “ἵνα ζωήν ἔχωσιν καί περισσόν ἔχωσιν” (Ἰωάν. 10,10).

Προσκαλώντας όλους σας, να βιώσουμε μαζί και φέτος το παράδοξο θαύμα της Γεννήσεως, με ταπείνωση και συντριβή καρδιάς, ας δοξολογήσουμε μ᾽ ένα στόμα και με μια καρδιά το όνομα του Τεχθέντος Χριστού, μαζί με τις ουράνιες δυνάμεις, ψάλλοντας τον ύμνο: “Ἅγιος εἶ Χριστός ὁ Θεός, ὁ δι’ ἡμᾶς ἐνανθρωπήσας, δόξα σοι.”

Εύχομαι ολόψυχα όπως το επί θύραις νέον έτος της χρηστότητος του Κυρίου είναι υγιεινό κατ᾽ άμφω και πνευματικά καρποφόρο!

† ο Μητροπολίτης Σουηδίας και πάσης Σκανδιναυΐας Κλεόπας

Ανακοινώσεις

Σεβ. Μητροπολίτης Κλεόπας: “Κατά τ’ άλλα, ιεραποστολική … η Μητρόπολη Σουηδίας!”

Ανήμερα Πρωτοχρονιά κι οι περισσότεροι από εμάς απολάμβαναν την οικογενειακή θαλπωρή και το εορταστικό πνεύμα των ημερών. Οι κληρικοί μας όμως βρίσκονταν στις επάλξεις και στο καθήκον της υψηλής αποστολής τους, επισκεπτόμενοι τους “εγγύς και τους μακράν”, στην αχανή έκταση της εσχατιάς της Βόρειας Ευρώπης, όπου επεκτείνεται η ιστορική Επαρχία του Οικουμενικού Θρόνου, της Μητρός Εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως. Κι είναι καθήκον και ιερή υποχρέωση των κληρικών μας, να επισκέπτονται με κάθε μέσο, τρόπο, καιρικές συνθήκες, γιορτή και σχόλη, κάθε σπιθαμή του απρόσιτου Βορρά και να πράττουν αυτό που το λειτούργημά τους, η ιερατική τους συνείδηση και η διδασκαλία της Εκκλησίας μας ορίζει, την ιεραποστολή, η οποία δεν απευθύνεται μόνο στις ηπείρους της Ασίας και της Αφρικής αλλά έτι περισσότερο απαιτείται και στην πολυπολιτισμική Ευρώπη, όσο και αν ξενίζει ορισμένους ο όρος “ιεραποστολή” στο Βορρά και που κέντρο της έχει κάθε καλοπροαίρετο αδελφό, που ζει και εργάζεται στη Σκανδιναυΐα, ανεξαρτήτως καταγωγής, οικονομικής ευμάρειας κ.λ.

Το ίδιο έπραξε και ο εκ των κληρικών μας Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτης π. Αλέξανδρος Λουκάτος, Προϊστάμενος του Μητροπολιτικού Ναού Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Όσλο, αμέσως μετά την πρωτοχρονιάτικη Θεία Λειτουργία στην ενορία του, την Παναγία του Βορρά. Ξεκίνησε το μεσημέρι του Σαββάτου, 1η Ιανουαρίου 2022, μια διαδρομή 9 ωρών συνολικά, για να βρεθεί στο Ώρχους της Βόρειας Δανίας, για να τελέσει την επομένη, Κυριακή, 2 Ιανουαρίου, τη Θεία Λειτουργία και το Ι. Μυστήριο της Βαπτίσεως στην περιοχή.Στις αποσκευές του, στο αυτοκίνητό του, όλα τα χρειώδη. Δισκοπότηρο, ευαγγέλιο, καλύμματα, αντιμήνσιο, μύρο, νάμα, πρόσφορο, εικόνες, θυμιατό, καρβουνάκια, λιβάνι, άμφια και βιβλία. Μαζί και η κολυμβήθρα για την τέλεση της βάπτισης.Οδήγησε μέσα σε χιόνια και ομίχλη, σε 2 χώρες, επί 5 ώρες συνολικά, ταξίδεψε με το καράβι που συνδέει τη νότια Νορβηγία με τη βόρεια Δανία, άλλες 4 ώρες και, με τη χάρη του Θεού, έφθασε αργά τη νύχτα της πρωτοχρονιάς στην περιοχή.

Την επομένη, τέλεσε τη Θεία Λειτουργία στον κοιμητηριακό ναό του Hornslet (προάστιο του Ώρχους) και την προγραμματισμένη Βάπτιση, όχι τη συνήθη πρωϊνή ώρα, αλλά στις 12 το μεσημέρι, μιας και στην περιοχή δεν υπάρχει Ορθόδοξος ναός κι έπρεπε, να περιμένει, να τελειώσει η Λειτουργία της Προτεσταντικής κοινότητας που ανήκει ο ναός, ο οποίος ευγενώς παραχωρήθηκε στην Ι. Μητρόπολη Σουηδίας, για τη Θεία Λειτουργία και τη βάπτιση.

Μετά από αρκετό καιρό, οι αδελφοί μας στην περιοχή είχαν την ευκαιρία να λειτουργηθούν και πάλι, να μεταλάβουν, ν᾽ ακούσουν λόγια καρδιακά, πνευματικής στήριξης, το μήνυμα του Ευαγγελίου στη μητρική τους γλώσσα, να ενημερωθούν για το πολυσχιδές έργο της τοπικής μας Εκκλησίας στη Σκανδιναυΐα και να δοθεί στην οικογένεια της νεοφώτιστης Βεατρίκης η ευλογία του Ι. Μυστηρίου της Βαπτίσεως.Και μετά τις ιερές ακολουθίες, το καθήκον και πάλι καλεί. Η λειτουργία μετά τη Λειτουργία! Εόρτιες επισκέψεις σε ομογενείς κι ανταλλαγή ευχών για το νέο έτος, ο αφουγκρασμός της καθημερινότητας κι ο πολύωρος δρόμος της επιστροφής, καταλήγοντας πλέον τη Δευτέρα, στις 4 τα ξημερώματα, πίσω στο Όσλο.

Μας κρίνουν κάποιοι από τη σιγουριά του καναπέ τους, οι οποίοι δεν αντιλαμβάνονται την έννοια και τη δυναμική της ιεραποστολής, είτε γιατί δεν θέλησαν ποτέ να την μάθουν, είτε γιατί φορούν παρωπίδες, είτε γιατί, από τη βεβαιότητά τους πως πολιτεύονται “ορθόδοξα”, αγνοούν το αληθινό νόημα της Ορθοδοξίας και ξεχνούν το “οὗ γάρ εἰσιν δύο ἢ τρεῖς συνηγμένοι εἰς τὸ ἐμὸν ὄνομα, ἐκεῖ εἰμί ἐν μέσῳ αὐτῶν”. (Ματθ. 18:20)

Μας κρίνουν, επειδή λειτουργήσαμε σ᾽ ένα ναό που δε μοιάζει με τους δικούς μας, τους βυζαντινούς, επειδή κάποιες φορές λειτουργούμε απόγευμα ή μεσημέρι κι όχι πρωΐ, επειδή είμαστε κατ’ αυτούς “λίγοι” και φυσικά δεν εννοώ αριθμητικά. Εμείς αντιπαρερχόμεθα αυτούς και την κριτική τους και συστοιχιζόμεθα με το “ουκ ιστάμεθα, πορευόμεθα γαρ” του Ιερού Χρυσοστόμου, γιατί η πραγματικότητα είναι άλλη- πόρρω απέχει από την πλασματική εξωπραγματική δική τους- και δεν μπορεί να αποτυπωθεί σε λίγες γραμμές, απλά βιώνεται και μετουσιώνεται.

Είμαι ευγνώμων ως Ποιμενάρχης της Θεόσωστης αυτής Επαρχίας στη Σκανδιναυΐα για το ζήλο των κληρικών μας. Σ᾽ αυτούς αφιερώνω αυτές τις γραμμές. Δεν είναι πολλοί οι κληρικοί μας, αλλά έχουν ζήλο κι αγωνιστικό πνεύμα, ως έμαθαν κι άκουσαν από έναν πραγματικό ιεραπόστολο του Βορρά, ο οποίος, με περισσότερες δυσκολίες, περιόδευε τη Σκανδιναυΐα. Αναφέρομαι στο μακαριστό Γέροντα Ευσέβιο Βίττη. Η τοπική μας Εκκλησία καυχάται για την παρουσία του και την ιερατική του δράση, σε παλαιότερες εποχές, πριν ακόμη ιδρυθεί επισήμως η Ι. Μητρόπολις Σουηδίας, το 1969. Η αναφορά μου στη λειτουργική παρουσία του π. Αλεξάνδρου στη Βόρεια Δανία καταγράφεται ως ένα ελάχιστο παράδειγμα της ιεραποστολικής δράσης των κληρικών μας, σε ολόκληρη τη Μητρόπολη, η οποία δεν τελείται μόνον κατά την περίοδο των εορτών, αλλά καθημερινά, όπως και σε κάθε άλλη Μητρόπολη.

Οι κληρικοί μας, με κάθε ευκαιρία, οργώνουν κυριολεκτικά τη Σκανδιναυΐα, τις μικρές και τις μεγάλες ενορίες μας, και όχι μόνο, εκεί που ζουν ψυχές ευλογημένες, πολλοί από τους ελάχιστους των αδελφών μας, για να τελέσουν τη Θεία Λειτουργία, για να μοιραστούν τις χαρές και τις λύπες τους! Εκεί όπου υπάρχει η ανάγκη της παρουσίας μας, να συναντήσουμε τον κάθε αδελφό μας και “να κοιταχτούμε στα μάτια”, κατά την προσφιλή έκφραση του μακαριστού Οικουμενικού Πατριάρχη Αθηναγόρα, αγνοώντας τα σχόλια των “καλοπροαίρετων” τοξικών, ότι “κατά τ᾽ άλλα, ιεραποστολική … η Μητρόπολη Σουηδίας”.

Ανακοινώσεις

Holy Metropolis of Sweden Responds to GP Articles

The Holy Metropolis of Sweden and All Scandinavia hereby responds to every key issue and false accusation in the Gothenburg Post (GP) articles, disclosing the real facts, and after reading the responses and the supporting proof and evidence, we trust that it will be demonstrated that all accusations in the articles are either untrue or totally distorted.
This statement refuting the false allegations and setting forth the truth supported by hard evidence, is published with the main purpose of restoring the integrity of the Metropolis and the dignity of the 40,000 members of the Greek Orthodox Church in Sweden and the Greek community at large.
All personal information/data has been deleted from the attached documents.

 1. Restoration of the Cathedral – What kind of work did the Metropolis undertake?

The Metropolis has complied with all relevant rules and regulations concerning work performed at the Saint George Cathedral of Stockholm. To be clear, no renovation was conducted, only maintenance and restoration. Such work does not require a permit, as the work did not alter the Cathedral, but was only designed to restore it to its original beauty.
Doc 1 – Photo of the Cathedral from 1890

 1. Restoration of the Cathedral – Had the Metropolis the necessary permits to do the work conducted on the Cathedral?

GP states the following in its article, entitled “Ärkebiskopen köpte lyxhus – samtidigt som pengar försvann”:

”GP:s granskning visar nu att metropoliten varken ansökte om bygglov hos kommunen eller anmälde renoveringen till Länsstyrelsen – som rent ut kallar renoveringen ett svartbygge.”
“GP’s review now shows that the Metropolitan neither applied for construction permit from the municipality nor reported the renovation to Länsstyrelsen – which bluntly calls the renovation an illegal construction.”

“Både Stockholms stad och länsstyrelsen kallar renoveringen av Sankt Georgios kyrka för ett svartbygge – som man inte sökte tillstånd för.”
“Both Stockholms Stad and Länsstyrelsen call the renovation of Saint George’s church an illegal construction – for which they did not seek a permit.”

GP has hence clearly stated in its articles, that Länsstyrelsen considers the work performed on the Cathedral as “svartbygge” (i.e. construction work done without the relevant permits). Neither Länsstyrelsen, nor Stockholms Stad, considered the work to be “svartbygge”. These authorities have recently confirmed their position on this matter to the Metropolis in writing, which is shown in the emails attached. Länsstyrelsen has confirmed by email that they never considered the work performed as “svartbygge”. Stockholms Stad has also confirmed that they have received a report from a citizen in 2019, but they have not assigned a case officer for the matter.
Doc 2 – Länsstyrelsen’s E-mail
Doc 3 – Stockholms Stad’s Email

 1. Restoration of the Cathedral – Did the Metropolis engage contractors, paying them “black money”?

The false accusation that the Metropolis has engaged contractors that were paid with the so called “black money” (i.e. without invoices) is totally untrue, as every piece of the maintenance was performed under written contracts and all amounts paid were done according to invoices. We attach samples of invoices & payment proofs. Also, the contractors installed ID06 registration terminals, in order to make sure that all workers at the construction site of the Cathedral had the required working permits.
The Metropolis does not handle cash, except for some amounts paid for Holy Sacraments and donations. All these amounts are deposited in the Metropolis bank account without exception, and are accounted for in the books and the annual report of the Metropolis. Neither the Metropolis nor the Metropolitan are involved in any “money laundering” as suggested in the articles and any such accusations are totally false.
Doc 4 – Invoices & Payments for the Cathedral Restoration

 1. Is it true what is stated in the GP articles, that the Metropolis is not transparent with church finances?

The Metropolis exercises full transparency, in compliance with all relevant regulations, when it comes to the Metropolis finances. The Metropolis’ books are vetted by an independent external accountant, as well as an independent external auditor. Moreover, all financial reports are presented to the authorities, including an annual report that is audited and approved by the Metropolis Executive Board. The Metropolis also reports its financials to the Ecumenical Patriarchate. The reports to SST, setting out in precise detail how state money is used, are public and can be accessed by anyone requesting such reports from the SST.

 1. For which purposes has the Metropolis used state grants? In the articles, it is mentioned that the Metropolis has received state grants intended for the local parishes, and that this money has not been allocated accordingly. Is it true?

190,000 SEK was earmarked for the three newly established parishes in Jönköping, Borås, and Kalmar; however, these parishes did not have separate bank accounts registered under their own name. Therefore, these sums could not legally be transferred to the parishes. It was suggested, that the Metropolis should transfer the money to private accounts of certain parish members, but the Metropolis refused, on the grounds that such a transfer would be illegal. The bank confirmed this position, upholding that it would have been illegal to transfer state money to parishioners’ private bank accounts, comingling state funds with a private individuals’ personal savings. The Metropolis clearly communicated this to the parishes and the SST was also notified of the situation.
Instead, the Metropolis deposited the aforementioned amounts in reserved accounts for the parishes, until these parishes could open bank accounts of their own. The SST set a deadline for the opening of these bank accounts under the name of the parishes. If the aforementioned accounts would not have been opened by the deadline, the money had to be returned to the SST.
Ultimately, the bank accounts for the parishes were unable to be opened ahead of the deadline set by SST, due to the delay in the administrative reorganization of the parishes, which was a prerequisite set by state authorities for the issuance of a tax registration number to each parish, enabling the opening of a bank account. Therefore, the Metropolis returned the money to the SST, on April 15, 2021, as previously agreed, per attached payment proof of grant return. At present, this process has been completed, providing for uniform administrative status for all the Metropolis parishes throughout Sweden.
Doc 5 – Payment proof of grant return to SST

 1. How has the Metropolis used the state organizational grant from SST?

The Metropolis received a grant from the SST in 2020, out of which most of the grant was utilized for the parishes and a small percentage was used for central administration such as accounting, auditing and office supplies, as it was dully reported in writing to the SST. Notwithstanding this, the Metropolis in fact spent a much larger sum for the parishes from its own funds, to meet its annual expenses for 2020. Thus, not only did it account for all funds received from the SST, but it spent additional money of its own funds on projects, ministries, and other operational costs of the parishes.
The statements about funds not reaching the parishes or being used for the wrong purposes have been made by individuals that have no current official positions in the church or insight in the Church financial matters.

 1. Can you comment on the mandatory fees mentioned in the articles for holy sacraments, where it is alleged that the Metropolitan personally imposed such fees, and that he personally takes the money?

No fees have been introduced by the Metropolitan himself but by the Metropolis Executive Board. No such fees are paid to the Metropolitan or any Clergy personally; all fees for holy sacraments are collected to and deposited in the Metropolis bank account, per the attached excerpt of the Metropolis bank account monthly statement. The fees mentioned were established to help finance the assignment of new clergymen and perform maintenance and restoration on existing church buildings, including the restoration of the St. George Cathedral and the St. Nicholas Hermitage in Rättvik.
Doc 6 – Extract of the Metropolis bank account showing samples of deposits

 1. The house in Vaxholm – Is it true that the Metropolitan personally bought the house, as stated by GP, for his personal use?

The residence purchased by the Metropolis was done so to serve the longstanding need for the provision of housing to the Metropolis clergy, including the Metropolitan, visiting clergy, visiting missionaries, visiting dignitaries, as well as the organization of community activities.
Without housing, the Metropolis cannot attract new clergy and missionaries etc. to expand the Metropolis’ activities. The housing situation in Stockholm is very difficult, as everybody knows, and the house was bought with the specific purpose to provide housing to the Metropolis priests, etc.
Hence, this property was bought to function as a multiple dwelling and to serve the diverse needs of the Metropolis. Plans are under way to utilize it accordingly, once the pandemic is over. The goal of the Metropolis house is to integrate each person into the life of the Church by initiating, cultivating and coordinating an ongoing relationship with all our parishes, their youth and adult programs, through participation in youth and community events, family & community retreats, family nights, cultural & spiritual events, seminars, all designed to meet the needs of varying age groups. The Metropolis Residence will aid in cultivating relationships between the parishes’ youth organizations through annual communal activities, by designing and implementing a schedule of worship activities, witness, service, fellowship, education, missionary work, etc.
The Metropolis Youth Department will ensure that the events and activities are well attended through advanced planning and publicity, as well as locating and using resources, like youth workers magazines, etc. in addition to attending youth worker seminars, and assisting in ordering of needed materials, scheduling speakers, setup cultural and religious events, retreats, etc.
To clarify, this property was purchased and is owned by the Metropolis of Sweden – not the Metropolitan personally, per attached certification of registration and decision of the Metropolis Executive Board.
It was no secret that the Metropolis was looking to buy a house for its needs, as the Metropolis Executive Board took such decision way back already in March of 2015 and had bided for several properties since then. Also, the Metropolitan mentioned the purchase of the Metropolis residence in his interviews and press releases.
Thanks to extensive fundraising by the Metropolitan, substantial donations were received by the Metropolis in support of the purchase of the Metropolis residence. These donations served as the foundation for the financing of the property. Apart from donations, Metropolis funds were applied towards the purchase of the property. These funds had been set aside for many years – pre-dating the start of the Metropolitan Cleopas’ tenure – and were earmarked for the specific purpose of purchasing a Metropolis residence.
Since its purchase, due to the Covid-19 pandemic, the suspension of a number of activities in the Metropolis, as well as travel restrictions, the residence has not yet been taken into use except to provide housing for missionaries from the United States of America, who are the only persons who have lived in that house since it was purchased by the Metropolis.
Since 2017, the Metropolitan has lived – and is currently living – in a room with an area of 34 m2 located on the premises of the Cathedral, which also serves as his office. This is a well-known fact among the faithful. The Metropolitan has never resided in the new property since its purchase.
Also, no Swedish state money whatsoever or grants from the SST were applied toward the purchase of this property.
An official dedication and open house of the Metropolis residence, is being planned for after the pandemic, in the honorary presence of His All-Holiness Ecumenical Patriarch Bartholomew, inviting all its members and friends.
Doc 7 – Metropolis Executive Board decision to purchase a property
Doc 8  – Certificate of registration of the Metropolis residence

 1. The transfer of the Church in Gothenburg – What are the reasons behind the transfer of the church building ownership to the Metropolis?

When the term of the former parish council expired, the Metropolitan assigned a new board. One of the members of the former board became very upset that his term was not renewed. As a retaliation, he arbitrarily and unilaterally decided to close the Göteborg church to the public and prevent the clergy and faithful from having access to it, thereby obstructing them from exercising their constitutional religious freedom. Among other things, funeral services could not be conducted on the church premises. After this, the parish and the Metropolis asked the Kronofogden to intervene and return control of the church building to the parish. Immediately after retaking possession, the parish, in cooperation with the Metropolis, resumed church services and activities. Kronofogden decided to restore legal possession of the building to the parish and executed it.
As a preventive measure to safeguard the status of the building as a church, the Metropolis and the parish decided to transfer the church building to the Metropolis, where it would be safe.
This decision was approved by the parish council, which is reflected in the attached legal transfer documents. The original protocol and transfer documents were signed by the parish council in Göteborg and sent by post to the Metropolis. The accusation that the Metropolis forged the signatures on the transfer documents is totally false.
The person in the articles alleging that the transfer documents were suddenly presented to him at a meeting and that he did not know what documents he was signing and that the signatures were forged, is actually the person who collected the signatures from the Göteborg parish council, whereafter he mailed the transfer documents by post and e-mail to the Metropolis. This is evidenced in the e-mail correspondence attached.
Doc 9 – Former Göteborg parish council member’s announcement that church will be closed
Doc 10 – KFM decision, evicting the former Göteborg parish council member
Doc 11 – Parish Council protocol approving transfer of church building to the Metropolis
Doc 12 – Church building transfer agreement
Doc 13 – Closing document on the transfer of the Göteborg church building
Doc 14 – Email to PC member, to arrange for signing of transfer documents and post them back
Doc 15 – Email from PC member that he sends over PDF of signed transfer documents
Doc 16 – Photo taken during the Divine Liturgy held outside the Gothenburg church premises

 1. The transfer of the Church in Gothenburg – In the article, it is claimed that the signatures of the transfer letter were forged. Could you comment on this?

To the best of the Metropolis’ knowledge, there has been no forgery committed. As stated above, the signatures on the Göteborg parish council and the transfer documents were collected, and such documents in original were sent to the Metropolis by post and by email, by the same individual that now claims in the articles that the signatures were forged.
Notwithstanding the above, the Metropolis has already engaged the Swedish forensic service (part of the Swedish police), in order to validate the legality of the signatures.

 1. Did the Metropolitan remove the former parish priest in Gothenburg from his position?

The former priest of the Gothenburg parish was loaned on secondment to the Metropolis by the Church of Greece, and this secondment expired on March 7, 2021. Since he did not return to his parish in Greece, he was suspended from his priestly duties on June 17, 2021 by the Metropolis to which he belongs to in Greece, and his case was referred to the Holy Synod of the Church for the issuance of a final verdict regarding the abandonment of his post, per attached correspondence.
The Metropolis had no other choice but to relieve the former Gothenburg parish priest from his duties, as his Metropolitan in Greece had revoked his permission to work as a priest in Sweden, due to his secondment’s expiration. To be totally clear, the former pastor is employed by the Greek State and holds a permanent organizational post at a parish in Greece. He was only seconded to the Göteborg parish for a pre-determined period of time, which ended. Under the terms of his employment, after the expiration date of such secondment, he was under the spiritual and legal obligation to return to his parish post in Greece.
At the time, the Metropolis, when taking control of the Göteborg church finances, discovered that numerous parish bills were unpaid, which ended up at the Kronofogden. The Metropolis was obliged to settle these debts directly with the Kronofogden, literally saving the Göteborg parish from bankruptcy, per attached correspondence.
Currently, there is ongoing litigation between the former pastor of Gothenburg and the Metropolis of Sweden, where the former pastor has sued the Metropolis alleging that the Metropolis terminated his employment without ground.
Doc 17 – Gothenburg former pastor’s secondment agreement
Doc 18 – Letters from the Metropolis in Greece
Doc 19 – Suspension letters regarding the former pastor in Gothenburg
Doc 20 – Payment proofs for Kronofogden invoices paid by the Metropolis

 1. Did you exploit the late Metropolitan’s death in order to do so?

The expiration of the former Gothenburg parish priest secondment happened to coincide by chance with the repose of his late Metropolitan in Greece. Although the repose of a church hierarch is a matter of public knowledge and concern to the congregation, it has no relation whatsoever to the former pastor’s secondment. The expiration date of his secondment was set long before his Metropolitan’s death.
Doc 21 – Announcement of the late Metropolitan’s passing in Greece

 1. Have you sent people to remove the former priest with force? How do you explain what happened in Gothenburg (which resulted in two reports to the police)?

The Metropolis has no knowledge of any such police reports or of the use of force against the former pastor in Gothenburg. The Metropolis sent two priests to Gothenburg to supervise the handing over of the church building and its inventory to the Metropolis, in accordance with standard protocol whenever a priest is released from his duties, due to the expiration of his secondment. There was no force used by the priests representing the Metropolis.

 1. Article in the Greece Media – Do you know why the text was retracted? Did the Metropolitan influence the Media?

The text in the Greek article was retracted because it contained statements accusing the Metropolitan of being an iconoclast; i.e., a person who opposes the official Church doctrine on the veneration of icons, which in the Orthodox Christian faith is considered heretical and is a very serious allegation. This allegation is completely false, as the Metropolitan recently inaugurated 34 new frescoes depicting iconography in the St. George Cathedral of Stockholm (October 2021), which now adorn the interior entrance to the Cathedral, running across the length of the entire wall. The Metropolitan had previously proceeded with the installation of iconography at the St. Nicholas Hermitage Chapel in Rättvik in 2015-2017 and the Museum of Hellenic-Christian Heritage in the Cathedral premises, in 2018, per attached photo.
The Metropolitan communicated with the media outlet to state that the accusation was unfounded, and presented evidence to support this, whereby the media outlet retracted the article of their own accord and published a statement by the Metropolitan setting the record straight (dementi).
Doc 22 – Photo of the new frescos in the Cathedral, inaugurated in October 2021

 1. Could you comment on the internal disputes in the Church and the people criticizing the Metropolis and the Metropolitan in the articles?

The Metropolis and its parishes account for approximately 40,000 parishioners in Sweden alone. Among them, it is only natural to expect a small minority that might be dissatisfied; however, this figure is in no way representative of the mood of the plentitude of the Church.
Moreover, leadership change inevitably leads to some degree of change in the status quo and organizational culture. When the Metropolitan assumed his position, he introduced changes to revive and expand the ministries of the Church. One of his signature initiatives and priorities was to introduce the Swedish language into worship services. This change was designed to make the services more comprehensible and accessible to the broader public, including families with young children, the youth, native Swedish speakers, and people of all nationalities and backgrounds, regardless of ethnicity, race or color.
The fruits of this initiative have already manifested themselves through the establishment of 10 new parishes, the installation of 12 new priests, (note: at the time of Metropolitan Cleopas’ installation, there was only one priest serving in the entire Metropolis), the organization of two Patriarchal Visits in Iceland and Sweden, the publication of a translated version of the Divine Liturgy in a trilingual edition, featuring the original Greek, along with English and Swedish translations, the establishment of a Sunday School and Youth Department, as well as the organization of events throughout the Metropolis taking place for the first time in its history, such as concerts, seminars, the convening of the first Clergy-Laity Synaxis in 2019 with delegates from all four nations under the Metropolis’ jurisdiction attending, and the expansion of church ministries outside of worship services alone. As a result of this, the Metropolis has welcomed more than 150 converts into the Orthodox faith.
Some of the people making negative comments about the Metropolitan and the Church are individuals who oppose these changes and initiatives, and have also, in some cases, actively worked against their establishment. They probably feel threatened by the influx of new people or the growing role that is being afforded to children and the youth, both in the liturgical life and ministries of the Church. They also oppose the use of multiple languages during worship services.
Since his arrival, Metropolitan Cleopas has routinely reiterated the longstanding position of the Ecumenical Patriarchate, that the Church knows no nationality, nor age, and is universal in its nature and ministries. The Metropolitan has been firm in making the Church open and accessible to people of all backgrounds and age demographics.
The extroversion and outreach of the local Church can be attested to by the large increase in church attendance in all the parishes of the Metropolis, mainly consisting of families with children, young people, and people of heterogeneous ethnic backgrounds.

 1. Has the Metropolitan acquired or acted with absolute power? Why was the decision made by the Metropolis Executive Board that the Church is to be represented only by Metropolitan Cleopas?

According to the attached existing by-laws of the Metropolis and all its parishes, which pre-date the installation of Metropolitan Cleopas in 2014, sole decision-making authority lies with the Metropolitan, while the executive board operates in an advisory capacity. These by-laws have been approved and registered by the relevant state authorities (Skatteverket and Kammarkollegiet). The protocol in reference is cited to confirm the signatory rights of the Metropolitan to represent the Metropolis before third parties such as banks, state authorities, etc. It provides a written protocol setting out such signatory rights for administrative reasons.
Doc 23 – Metropolis of Sweden By-laws
Doc 24 – Metropolis Executive Board resolution setting out signatory rights

 1. In the article the Metropolis is criticized for the levels of the Metropolitans salary. Could you comment on this?

All salaries are determined by the Metropolis Executive Board. Hence, the Metropolitan does not determine any salaries by himself. The Metropolitan cannot raise his own salary.
The Metropolis Executive Board has assessed that the Metropolitan’s salary is reasonable considering his position and the responsibility connected to it, experience, education, including several Masters and a PhD, work committed and successful results in developing the Metropolis.

 1. Comments on the events in the US – Has the Metropolitan used earmarked school funds to pay for personal purchases?

Absolutely not. School funds were never used to pay for personal purchases. All community accounts, including the school account, were administered by an elected council, and funds for each account were kept separate.

 1. Comments on the events in the US – Has the Metropolitan avoided paying taxes of 250,000 dollars?

The Metropolitan files personal taxes in the US annually and pays any tax obligations in full. During the Metropolitan’s tenure, the school received a notification of unpaid payroll taxes dating back to the 1980s (long before his appointment). Due to the fact that the budget was extremely tight, the council tried to negotiate with the tax authorities to reduce late penalties and minimize payments. The Metropolitan was engaged then in fundraising, to help ameliorate these costs. Ultimately, these debts were paid off years later, but responsibility for the payment had nothing to do with the Metropolitan. Proof of this lies in the fact that when negotiations faltered, tax authorities attempted to collect by placing a lien on the accounts of some of the elected and legally responsible fiduciaries and did not pursue any legal claims towards the Metropolitan. The Metropolitan does not own any money to the US Taxation Department, per attached letter.
Doc 25 – US Tax statement

 1. Comments on the events in the US – Has the Metropolitan forged signatures on checks to make unauthorized purchases?

No. All checks issued by the parish required a minimum of two signatures, as a safety precaution. Due to lengthy periods of absence, the parish council president would either pre-sign checks or direct that his name be added as a second signature to that of the other signatories (members of the parish council) in order to facilitate certain regular monthly transactions, such as the payment of utility bills or other standard operating expenses. Any disbursements issued were done with the full knowledge and discretion of the parish council. No unauthorized purchases were ever made, per attached checks copies.
No check was signed with Metropolitan Cleopas as a beneficiary. The signed checks were regular payments of parish debts, exclusively for parish affairs, for which contracts have been signed and were executed decisions of the meetings of the parish council, whose members have been notified through the monthly financial reports of the treasurer and have been recorded in the minutes.
In his letter of August 2, 2004 to the president and the members of the parish council of the Transfiguration Parish of New York, the then Chancellor of the Holy Archdiocese of America noted:
 “On April 2, 2004, a Panel of Inquiry was convened at the Archdiocese. … At the end of the deliberations, the Panel unanimously concluded that what was presented as evidence of financial crimes were normal operations checks … In summary, the Panel concluded that there was no attempt at forgery or improper use of funds, but rather that the checks in question were signed to ensure the continued operation of the Parish and Parochial School. No evidence was presented that Parish funds were improperly used or diverted for the benefit of any individual not entitled to those funds.”
Doc 26 – Copies of parish checks in the USA

 1. Comments on the events in the US – Has the Metropolitan smuggled large sums of cash out of US, over $ 10,000, during trips to Greece?

The Metropolitan has never smuggled any amounts of cash out of the U.S. or any country. Anytime he has traveled and needed to carry a sum in excess of $10,000 from his personal finances, he legally and duly has declared it at the airport. Moreover, any trips the Metropolitan made to Greece during his tenure in the U.S. were paid for by him personally, using his own personal finances.

 1. Comments on the events in the US – Has the Metropolitan been involved in the disappearance of $ 300,000 in federal funds that would fund school children’s computers?

Absolutely not. The Metropolitan has personally no knowledge of the existence of any such federal grants, let alone their disappearance. Besides, the Metropolitan was not a fiduciary or a school administrator, and he was not involved in any such supposed transactions. Nonetheless, this sum seems very high for a school with a studentry of approximately 250 students. Any federal funding or grants would have been handled directly by school administrators and not by the parish priest.

 1. Comments on the events in the US – The school’s financial register is said to have been stolen and made inaccessible to prevent an examination of all money that has disappeared. Is that true?

The Metropolitan has no knowledge of this since he had already left this position at that time and assumed ministry in a new parish in Lowell, Massachusetts, which is one of the largest parishes in the Metropolis of Boston and the only one with an all-day parochial school.

 1. Why has the Metropolis refused to give GP an interview?

In general, Metropolitan Cleopas welcomes any media that wants to cover any issues regarding the local Church and its activities, as well as any issues related to the Metropolitan himself. There is nothing to hide. The Metropolitan often contributes to media publications as a guest columnist and gives interviews to various media outlets. However, the foundation of participation in such interviews is rooted in mutual respect and dialogue, and it is carried out in a professional way.
In the case of the GP, his questions were formulated as accusations against the Metropolitan, containing false allegations of criminal activity without a shred of proof.
The Metropolis asked GP to provide grounds for its allegations and to support them with evidence. GP never provided any evidence.

Final comment

Realizing the weight of our mission and the obligation to restore the truth, we assure the members, friends, supporters and donors of the Holy Metropolis of Sweden, that we will continue with the same and even greater zeal, to serve the vision and the values of Orthodoxy in Scandinavia, while serving every human being and working for unity, stability, progress and spiritual advancement.

Next relevant post: https://greekorthodoxparishroskilde.com/2022/01/09/the-holy-metropolis-of-sweden-responds-to-the-gothenburg-post-article-of-december-30-2021/

Ανακοινώσεις

Η Ι. Μητρόπολις Σουηδίας ανασκευάζει τα άρθρα της «Gothenburg Post»

Η Ιερά Μητρόπολις Σουηδίας και πάσης Σκανδιναυΐας απαντά σε κάθε βασικό ζήτημα και ψευδή κατηγορία στα άρθρα του Gothenburg Post (GP), αποκαλύπτοντας τα πραγματικά γεγονότα. Αν μελετήσει κάνεις τις απαντήσεις και τα συνημμένα δικαιολογητικά και αποδεικτικά στοιχεία, είμαστε βέβαιοι ότι θα αποδειχθεί ότι όλες οι κατηγορίες στα άρθρα είναι είτε αναληθή είτε εντελώς παραποιημένα.
Η παρούσα δήλωση, η οποία αντικρούει ψευδείς ισχυρισμούς και εκθέτει την αλήθεια, στηρίζεται σε αδιάσειστα στοιχεία, δημοσιεύεται δε με κύριο σκοπό την αποκατάσταση της αξιοπιστίας της Ι. Μητροπόλεως και της αξιοπρέπειας των 40.000 μελών της Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας στη Σουηδία και της ελληνικής κοινότητος ευρύτερα.
Όλες οι προσωπικές πληροφορίες/δεδομένα έχουν διαγραφεί από τα συνημμένα έγγραφα.
 
1. Αποκατάσταση Καθεδρικού Ναού – Τι είδους εργασίες ανέλαβε η Μητρόπολις;
 
Η Ι. Μητρόπολις ακολούθησε όλους τους σχετικούς κανόνες και κανονισμούς σχετικά με τις εργασίες που έγιναν στον Καθεδρικό Ναό Αγίου Γεωργίου Στοκχόλμης. Για να είμαστε σαφείς, δεν έγινε ανακαίνιση, μόνο συντήρηση και αποκατάσταση. Τέτοιες εργασίες δεν απαιτούν άδεια, καθώς το έργο δεν προκάλεσε αλλαγές στον Καθεδρικό Ναό, αλλά αποσκοπούσε στο να επαναφέρει το αρχικό του κάλλος.
Έγγραφο 1 – Φωτογραφία του Καθεδρικού Ναού, του 1890
 
2. Αποκατάσταση Καθεδρικού Ναού – Είχε η Μητρόπολις τις απαραίτητες άδειες για να κάνει τις εργασίες που έγιναν στον Καθεδρικό Ναό;
 
Ο GP αναφέρει τα εξής στο άρθρο του, με τίτλο «Ärkebiskopen köpte lyxhus – samtidigt som pengar försvann»:
 
“GP:s granskning visar nu att metropoliten varken ansökte om bygglov hos kommunen eller anmälde renoveringen till Länsstyrelsen – som rent ut kallar renoveringen ett svartbygge.”
«Η ανασκόπηση του GP παρουσιάζει τώρα ότι ο Μητροπολίτης, ούτε άδεια κατασκευής από το δήμο ζήτησε, ούτε ενημέρωσε το Länsstyrelsen για την ανακαίνιση – το οποίο ωμά αποκαλεί την ανακαίνιση παράνομη κατασκευή».
 
«Både Stockholms stad och länsstyrelsen kallar renoveringen av Sankt Georgios Kyrka för ett svartbygge – som man inte sökte tillstånd för».
«Τόσο η Stockholms Stad όσο και η Länsstyrelsen αποκαλούν την ανακαίνιση της εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου παράνομη κατασκευή – για την οποία δεν ζήτησαν άδεια».
 
Ως εκ τούτου, η GP δήλωσε ξεκάθαρα στα άρθρα της ότι η Länsstyrelsen θεωρεί τις εργασίες που εκτελούνται στον Καθεδρικό Ναό ως «svartbygge» (δηλαδή, οικοδομικές εργασίες που γίνονται χωρίς τις σχετικές άδειες). Ούτε η Länsstyrelsen, ούτε η Stockholms Stad, θεώρησαν το έργο ως «svartbygge». Οι εν λόγω αρχές επιβεβαίωσαν προς την Ι. Μητρόπολη πρόσφατα εγγράφως τη θέση τους για το θέμα αυτό, όπως μαρτυρείται στην συνημμένη ηλεκτρονική αλληλογραφία. Η Länsstyrelsen επιβεβαίωσε μέσω ηλεκτρονικής επιστολής ότι ουδέποτε θεώρησε την εργασία που πραγματοποιήθηκε ως “svartbygge”. Η Stockholms Stad επιβεβαίωσε, επίσης, ότι έλαβε αναφορά από κάποιο πολίτη το 2019, αλλά δεν έχει αποφασίσει να αναθέσει σε κάποιον υπάλληλο τη διερεύνηση της υπόθεσης.
Έγγραφο 2 – Ηλεκτρονική επιστολή από τη Länsstyrelsen
Έγγραφο 3 – Ηλεκτρονική επιστολή από τη Stockholms Stad
 
3. Αποκατάσταση Καθεδρικού Ναού – Προσέλαβε η Ι. Μητρόπολις εργολάβους, πληρώνοντάς τους με «μαύρο χρήμα»;
 
Η ψευδής κατηγορία ότι η Ι. Μητρόπολις έχει προσλάβει εργολάβους που πληρώθηκαν με το λεγόμενο «μαύρο χρήμα» (δηλαδή χωρίς τιμολόγια) είναι παντελώς αναληθής, καθώς όλες οι φάσεις της συντήρησης έγιναν με έγγραφες συμβάσεις και όλα τα ποσά πληρώθηκαν βάσει τιμολογίων. Επισυνάπτουμε δείγματα τιμολογίων και αποδείξεων πληρωμής. Επίσης, οι εργολάβοι εγκατέστησαν ειδικές συσκευασίες (τερματικά εγγραφής ID06), προκειμένου να βεβαιωθούν ότι όλοι οι εργαζόμενοι στο εργοτάξιο του Καθεδρικού Ναού είχαν τις απαιτούμενες άδειες εργασίας.
Η Ι. Μητρόπολις δεν διαχειρίζεται μετρητά, εκτός από ορισμένα ποσά που καταβάλλονται για Ιερά Μυστήρια και δωρεές. Όλα τα ποσά αυτά κατατίθενται ανεξαιρέτως στον τραπεζικό λογαριασμό της Ι. Μητροπόλεως και καταχωρούνται στα βιβλία και την ετήσια οικονομική αναφορά της Ι. Μητροπόλεως. Ούτε η Ι. Μητρόπολις, ούτε ο Μητροπολίτης εμπλέκονται σε οιοδήποτε “ξέπλυμα χρήματος”, σύμφωνα με τους υπαινιγμούς που γίνονται στα άρθρα και οποιεσδήποτε σχετικές κατηγορίες είναι εντελώς ψευδείς.
Έγγραφο 4 – Τιμολόγια και πληρωμές για την αποκατάσταση του Καθεδρικού Ναού
 
4. Ισχύει αυτό που αναφέρεται στα άρθρα του GP, ότι η Ι. Μητρόπολις δεν προσφέρει διαφάνεια στα οικονομικά της εκκλησίας;
 
Η Ι. Μητρόπολις ασκεί πλήρη διαφάνεια, συμμορφούμενη με όλους τους σχετικούς κανονισμούς, όσον αφορά τα οικονομικά της. Τα λογιστικά βιβλία της Ι. Μητροπόλεως ελέγχονται από ανεξάρτητο εξωτερικό λογιστή, καθώς και από ανεξάρτητο εξωτερικό ελεγκτή. Επιπλέον, όλες οι οικονομικές εκθέσεις υποβάλλονται στις αρχές, συμπεριλαμβανομένης της ετήσιας έκθεσης που ελέγχεται και εγκρίνεται από το Μητροπολιτικό Συμβούλιο. Η Ι. Μητρόπολις υποβάλλει ετήσια οικονομική αναφορά και στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Οι αναφορές στο SST (επίσημος Σουηδικός φορέας κρατικών επιχορηγήσεων), που καθορίζουν με ακρίβεια τον τρόπο χρήσης του κρατικού χρήματος, είναι δημόσια έγγραφα, τα οποία μπορεί να τα αναζητήσει ο καθείς απευθείας από το SST.
 
5. Για ποιους σκοπούς η Ι. Μητρόπολις έχει χρησιμοποιήσει κρατικές επιχορηγήσεις; Στα άρθρα αναφέρεται ότι η Ι. Μητρόπολις έχει λάβει κρατικές επιχορηγήσεις που προορίζονται για τις κατά τόπους ενορίες και ότι τα χρήματα αυτά δεν έχουν διατεθεί. Είναι αλήθεια;
 
190.000 Σουηδικές κορώνες (SEK) προορίζονταν για τις τρεις νεοϊδρυθείσες ενορίες στο Jönköping, το Borås και το Kalmar. Ωστόσο, αυτές οι ενορίες δεν είχαν χωριστούς τραπεζικούς λογαριασμούς, εγγεγραμμένους με το όνομά τους. Επομένως, τα ποσά αυτά δεν μπορούσαν νόμιμα να μεταφερθούν στις ενορίες. Προτάθηκε, όπως η Ι. Μητρόπολις μεταφέρει τα ποσά αυτά σε ιδιωτικούς λογαριασμούς κάποιων μελών των ως άνω ενοριών, αλλά η Ι. Μητρόπολις αρνήθηκε, με την αιτιολογία ότι μια τέτοια μεταφορά θα ήταν παράνομη. Η τράπεζα επιβεβαίωσε τη θέση αυτή, υποστηρίζοντας ότι θα ήταν παράνομο να μεταφέρονται κρατικά κεφάλαια σε ιδιωτικούς τραπεζικούς λογαριασμούς ενοριτών, ανακατεύοντας τοιουτοτρόπως κρατικά κεφάλαια με προσωπικές αποταμιεύσεις ιδιωτών. Η Ι. Μητρόπολις γνωστοποίησε ξεκάθαρα τη θέση της στις ενορίες και για την υπόθεση αυτή ενημερώθηκε σχετικώς και το SST.
Εν αντιθέσει, η Ι. Μητρόπολις κατέθεσε τα προαναφερθέντα ποσά σε δεσμευμένους λογαριασμούς προς όφελος των ενοριών, έως ότου οι ενορίες αυτές μπορέσουν να ανοίξουν δικούς τους τραπεζικούς λογαριασμούς. Το SST όρισε προθεσμία για το άνοιγμα αυτών των τραπεζικών λογαριασμών στο όνομα των ενοριών. Εάν οι προαναφερθέντες λογαριασμοί δεν είχαν ανοίξει εντός της ορισθείσης προθεσμίας, τα χρήματα έπρεπε να επιστραφούν στο SST.
Τελικώς, οι τραπεζικοί λογαριασμοί των ενοριών δεν μπόρεσαν να ανοίξουν πριν από την προθεσμία που έθεσε το SST, λόγω της καθυστέρησης της διοικητικής αναδιοργάνωσης των ενοριών, η οποία ήταν η προϋπόθεση που έθεσαν οι κρατικές αρχές για την έκδοση φορολογικού μητρώου για κάθε ενορία και το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού. Ως εκ τούτου, η Ι. Μητρόπολις επέστρεψε τα χρήματα στο SST, στις 15 Απριλίου 2021, όπως είχε προηγουμένως συμφωνηθεί, σύμφωνα με το συνημμένο αποδεικτικό επιστροφής της επιχορήγησης. Προς το παρόν, αυτή η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί, προβλέποντας ενιαίο διοικητικό καθεστώς σε όλες τις ενορίες της Ι. Μητροπόλεως, στη Σουηδική επικράτεια.
Έγγραφο 5 – Απόδειξη επιστροφής επιχορήγησης προς το SST
 
6. Πώς έχει χρησιμοποιήσει η Ι. Μητρόπολις την κρατική επιχορήγηση από το SST;
 
Η Ι. Μητρόπολις έλαβε επιχορήγηση από το SST το 2020, εκ των οποίων το μεγαλύτερο μέρος της επιχορήγησης χρησιμοποιήθηκε για τις ενορίες και ένα μικρό ποσοστό χρησιμοποιήθηκε για την κεντρική διοίκηση, όπως λογιστικά, έλεγχος λογιστικών βιβλίων και είδη γραφείου, όπως υπεβλήθη αρμοδίως γραπτώς προς το SST. Στην πραγματικότητα η Ι. Μητρόπολις δαπάνησε πολύ μεγαλύτερο ποσό για τις ενορίες από δικά της κεφάλαια, για να καλύψει τις ετήσιες δαπάνες της για το 2020. Έτσι, όχι μόνο συμπεριέλαβε όλο το κεφάλαιο που έλαβε από το SST, αλλά δαπάνησε επιπλέον χρήματα από δικά του κεφάλαια σε έργα, διακονίες και άλλα λειτουργικά έξοδα των ενοριών.
Οι δηλώσεις ότι τα κονδύλια δεν φτάνουν στις ενορίες ή χρησιμοποιούνται για λάθος σκοπούς έχουν γίνει από άτομα που δεν έχουν επίσημες θέσεις στην εκκλησία, ή έχουν παντελή άγνοια στα οικονομικά ζητήματα της Εκκλησίας.
 
7. Μπορείτε να σχολιάσετε την υποχρεωτική καταβολή που αναφέρεται στα άρθρα για τα Ιερά Μυστήρια, όπου εικάζεται ότι ο Μητροπολίτης επέβαλε προσωπικώς σχετικά τέλη, και ότι παίρνει προσωπικά τα χρήματα;
 
Η απόφαση για την επιβολή των τελών αυτών δεν ελήφθη από τον Μητροπολίτη, αλλά από το Μητροπολιτικό Συμβούλιο. Δεν καταβάλλονται τέτοιες αμοιβές στον Μητροπολίτη, ή σε οποιονδήποτε κληρικό προσωπικώς. Όλα τα τέλη για τα Ιερά Μυστήρια εισπράττονται και κατατίθενται στον τραπεζικό λογαριασμό της Ι. Μητροπόλεως, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο απόσπασμα του μηνιαίου τραπεζικού λογαριασμού της Ι. Μητροπόλεως. Οι αναφερόμενες αμοιβές καθορίστηκαν για να στηρίξουν το διορισμό νέων κληρικών και τη συντήρηση και αποκατάσταση υφιστάμενων εκκλησιαστικών κτιρίων, συμπεριλαμβανομένης της αποκατάστασης του Καθεδρικού Ναού Αγίου Γεωργίου και του Ησυχαστηρίου του Αγίου Νικολάου στο Rättvik.
Έγγραφο 6 – Απόσπασμα τραπεζ. λογαριασμού της Ι. Μητροπόλεως με δείγματα καταθέσεων
 
8. Το σπίτι στο Vaxholm – Αληθεύει ότι ο Μητροπολίτης αγόρασε προσωπικά το σπίτι, όπως δήλωσε ο GP, για προσωπική του χρήση;
 
Η Ι. Μητρόπολις προέβη στην αγορά κατοικίας για να εξυπηρετήσει τη μακροχρόνια έλλειψη παροχής στέγης στους κληρικούς της, συμπεριλαμβανομένου του Μητροπολίτη, επισκεπτών κληρικών, επισκεπτών ιεραποστόλων, επισκεπτών επισήμων προσώπων, καθώς και της οργάνωσης κοινοτικών δραστηριοτήτων.
Χωρίς την ύπαρξη κατοικίας, η Ι. Μητρόπολις αδυνατεί να προσελκύσει νέους κληρικούς και ιεραποστόλους, για να επεκτείνουν τις δραστηριότητες της. Η εξεύρεση στέγης στη Στοκχόλμη είναι πολύ δύσκολη, όπως όλοι γνωρίζουν, και το σπίτι αγοράστηκε με συγκεκριμένο σκοπό, να παρέχει στέγη στους κληρικούς της Ι. Μητροπόλεως, κ.α.
Ως εκ τούτου, το ακίνητο αυτό αγοράστηκε για να λειτουργήσει ως κατοικία πολλαπλής χρήσεως και να εξυπηρετήσει τις ποικίλες ανάγκες της Ι. Μητροπόλεως. Βρίσκονται σε εξέλιξη σχέδια για την κατάλληλη αξιοποίησή του, μόλις τελειώσει η πανδημία. Στόχος της Μητροπολιτικής κατοικίας είναι η ένταξη κάθε ανθρώπου στη ζωή της Εκκλησίας, εγκαινιάζοντας, καλλιεργώντας και συντονίζοντας μια διαρκή σχέση με όλες τις ενορίες μας, προγράμματα για νέους και ενήλικες, μέσω της συμμετοχής σε νεανικές και κοινοτικές εκδηλώσεις, οικογενειακές και ενοριακές εκδηλώσεις, οικογενειακές βραδιές, πολιτιστικές και πνευματικές εκδηλώσεις, σεμινάρια, όλα σχεδιασμένα για να καλύψουν τις ανάγκες διαφόρων ηλικιακών ομάδων. Η Μητροπολιτική κατοικία θα βοηθήσει στην καλλιέργεια σχέσεων μεταξύ των οργανώσεων νεολαίας των ενοριών, μέσω ετήσιων κοινοτικών δραστηριοτήτων, σχεδιάζοντας και υλοποιώντας ένα πρόγραμμα λατρευτικών δραστηριοτήτων, μαρτυρίας, διακονίας, αλληλεγγύης, εκπαίδευσης, ιεραποστολικού έργου, κ.λπ.
Το Τμήμα Νεότητος της Ι. Μητροπόλεως θα διασφαλίσει τη συμμετοχή στις εκδηλώσεις και δραστηριότητες, μέσω έγκαιρου προγραμματισμού και προβολής, καθώς και με τον εντοπισμό και τη χρήση ικανού υλικού, όπως περιοδικά για νέους δραστηριοποιούμενους στον τομέα νεότητος, στην παρακολούθηση σεμιναρίων για νέους, συμβάλλοντας, επίσης, στην παραγγελία χρήσιμου υλικού, στον προγραμματισμό πρόσκλησης ομιλητών, στη διοργάνωση πολιτιστικών και θρησκευτικών εκδηλώσεων, κ.λπ.
Διευκρινίζουμε ότι το ακίνητο αγοράστηκε και ανήκει στην Ι. Μητρόπολη Σουηδίας – όχι στον Μητροπολίτη προσωπικώς, σύμφωνα με τη συνημμένη βεβαίωση εγγραφής στο Υποθηκοφυλακείο και τη σχετική απόφαση του Μητροπολιτικού Συμβουλίου.
Δεν απέκρυψε η Ι. Μητρόπολις το γεγονός ότι σκόπευε να αγοράσει κατοικία για την κάλυψη των αναγκών της, αφού το Μητροπολιτικό Συμβούλιο έλαβε σχετική απόφαση ήδη από τον Μάρτιο του 2015 και είχε υποβάλει προσφορές για αριθμό ακινήτων από τότε. Επίσης, ο Μητροπολίτης αναφέρθηκε στην αγορά της κατοικίας της Μητρόπολης σε συνεντεύξεις του και σε δελτία τύπου.
Χάρη στη συστηματική προσπάθεια εξεύρεση πόρων από τον Μητροπολίτη, η Ι. Μητρόπολις έλαβε σημαντικές δωρεές προς υποστήριξιν της αγοράς της Μητροπολιτικής κατοικίας. Αυτές οι δωρεές χρησίμευσαν ως βάση για τη χρηματοδότηση του ακινήτου. Εκτός από δωρεές, για την αγορά του ακινήτου χρησιμοποιήθηκαν κονδύλια της Ι. Μητροπόλεως. Αυτά τα κεφάλαια είχαν αποταμιευθεί για αρκετά χρόνια –πριν από την έναρξη της θητείας του Μητροπολίτη Κλεόπα– και προορίζονταν για τον συγκεκριμένο σκοπό αγοράς Μητροπολιτικής κατοικίας.
Ήδη από την αγορά της κατοικίας, λόγω της πανδημίας Covid-19, ανεστάλησαν ορισμένες δραστηριότητες της Ι. Μητροπόλεως, και εξαιτίας των ταξιδιωτικών περιορισμών, η κατοικία δεν έχει ακόμη χρησιμοποιηθεί, εκτός από την παροχή στέγης σε ιεραποστόλους από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής , που είναι τα μόνα άτομα που έμειναν στο σπίτι αυτό από τότε που αγοράστηκε από την Ι. Μητρόπολη.
Από το 2017, ο Μητροπολίτης έμεινε –και διαμένει μέχρι σήμερα– σε ένα δωμάτιο 34 τ.μ., το οποίο βρίσκεται στις εγκαταστάσεις του Καθεδρικού Ναού και λειτουργεί και ως γραφείο του. Αυτό είναι γνωστό στους πιστούς. Ο Μητροπολίτης δεν κατοίκησε ποτέ στο νέο ακίνητο, από την αγορά του.
Επίσης, δεν χρησιμοποιήθηκαν χρήματα από το σουηδικό κράτος ή επιχορηγήσεις από το SST για την αγορά του εν λόγω ακινήτου.
Τα επίσημα εγκαίνια και η έναρξη λειτουργίας της Μητροπολιτικής κατοικίας προγραμματίζεται μετά την παρέλευση της πανδημίας, με την τιμητική παρουσία του Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου, με προσκεκλημένους όλα τα μέλη και τους φίλους της Ι. Μητροπόλεως.
Έγγραφο 7 – Απόφαση Μητροπολιτικού Συμβουλίου για αγορά ακινήτου
Έγγραφο 8 – Πιστοποιητικό εγγραφής κατοικίας στο Υποθηκοφυλακείο
 
9. Η μεταβίβαση της εκκλησίας στο Γκέτεμποργκ – Ποιοι είναι οι λόγοι πίσω από τη μεταβίβαση της ιδιοκτησίας των εγκαταστάσεων του ναού στην Ι. Μητρόπολη;
 
Όταν έληξε η θητεία του πρώην εκκλησιαστικού συμβουλίου της ενορίας, ο Μητροπολίτης διόρισε νέο συμβούλιο. Ένα από τα μέλη του πρώην εκκλησιαστικού συμβουλίου ενοχλήθηκε πολύ που δεν ανανεώθηκε η θητεία του. Ως αντίποινα, αποφάσισε αυθαίρετα και μονομερώς να κλείσει την εκκλησία του Γκέτεμποργκ για το κοινό και να εμποδίσει τον κλήρο και τους πιστούς να έχουν πρόσβαση σε αυτήν, εμποδίζοντάς τους έτσι να ασκήσουν τη συνταγματικά κατοχυρωμένη θρησκευτική τους ελευθερία. Μεταξύ άλλων, στον χώρο της εκκλησίας δεν μπόρεσαν να τελεσθούν κηδείες. Κατόπιν τούτου, η ενορία και η Ι. Μητρόπολις ζήτησαν από τον επίσημο Σουηδικό κρατικό φορέα Kronofogden να παρέμβει και να αποδώσει και πάλι τον έλεγχο των εγκαταστάσεων του ναού στην ενορία. Ακολούθως, η ενορία, σε συνεργασία με την Ι. Μητρόπολη, έθεσε σε επαναλειτουργία τις δραστηριότητες της και την τέλεση ιερών ακολουθιών. Το Kronofogden αποφάσισε να αποκαταστήσει τη νόμιμη κατοχή του κτιρίου στην ενορία και το έπραξε.
Ως προληπτικό μέτρο για τη διασφάλιση του καθεστώτος του κτιρίου ως ναού, η Ι. Μητρόπολις και η ενορία αποφάσισαν, να μεταφέρουν το κτίριο της εκκλησίας στην Ι. Μητρόπολη, για ασφάλεια.
Η απόφαση αυτή εγκρίθηκε από το εκκλησιαστικό συμβούλιο, η οποία αποτυπώνεται στα επισυναπτόμενα νόμιμα έγγραφα μεταβίβασης. Το πρωτότυπο πρωτόκολλο και τα έγγραφα μεταβίβασης υπεγράφησαν από το εκκλησιαστικό συμβούλιο του Γκέτεμποργκ και εστάλησαν ταχυδρομικώς στην Ι. Μητρόπολη. Η κατηγορία ότι η Μητρόπολη πλαστογράφησε τις υπογραφές στα έγγραφα μεταβίβασης είναι παντελώς ψευδής.
Το πρόσωπο που ισχυρίζεται στα άρθρα ότι τα έγγραφα μεταβίβασης του παρουσιάστηκαν ξαφνικά σε μια συνάντηση και ότι δεν ήξερε, ποια έγγραφα υπέγραψε και ότι οι υπογραφές ήταν πλαστές, είναι στην πραγματικότητα το πρόσωπο εκείνο, το οποίο συγκέντρωσε τις υπογραφές από το εκκλησιαστικό συμβούλιο του Γκέτεμποργκ, στη συνέχεια ταχυδρομικώς και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου απέστειλε τα σχετικά έγγραφα στην Ι. Μητρόπολη. Αυτό καταδεικνύεται στην επισυναπτόμενη ηλεκτρονική αλληλογραφία.
Έγγραφο 9 – Ανακοίνωση πρώην μέλους εκκλ. συμβουλίου Γκέτεμποργκ ότι η εκκλησία θα παραμείνει κλειστή
Έγγραφο 10 – Απόφαση KFM, για απομάκρυνση πρώην μέλους εκκλ. συμβουλίου Γκέτεμποργκ
Έγγραφο 11 – Πρωτόκολλο εκκλησιαστικού συμβουλίου, όπου εγκρίνεται η μεταβίβαση του κτιρίου της ναού στην Ι. Μητρόπολη
Έγγραφο 12 – Συμφωνία μεταβίβασης ναού
Έγγραφο 13 – Τελικό έγγραφο για τη μεταβίβαση του κτιρίου τού ναού του Γκέτεμποργκ
Έγγραφο 14 – Ηλεκτρ. μήνυμα προς μέλος εκκλης. συμβουλίου, να συλλέξει υπογραφές για έγγραφα μεταβίβασης και να τα επιστρέψει
Έγγραφο 15 – Ηλεκτρ. επιστολή από μέλος εκκλησιαστικού συμβουλίου, όπου αποστέλλει σε PDF υπογεγραμμένα τα έγγραφα μεταβίβασης
Έγγραφο 16 – Φωτογραφία από τη Θεία Λειτουργία που τελέστηκε έξω από τις εγκαταστάσεις του ναού του Γκέτεμποργκ
 
10. Η μεταφορά της Εκκλησίας στο Γκέτεμποργκ – Στο δημοσίευμα υποστηρίζεται ότι οι υπογραφές της επιστολής μεταβίβασης ήταν πλαστογραφημένες. Θα μπορούσατε να το σχολιάσετε;
 
Εξ όσων η Ι. Μητρόπολις γνωρίζει, δεν έχει διαπραχθεί πλαστογραφία. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, οι υπογραφές του εκκλησιαστικού συμβουλίου του Γκέτεμποργκ και τα έγγραφα μεταβίβασης συνελέγησαν, καθώς και τα πρωτότυπα έγγραφα, και εστάλησαν στην Ι. Μητρόπολη, ταχυδρομικώς και ηλεκτρονικώς, από το ίδιο πρόσωπο που τώρα ισχυρίζεται στα άρθρα ότι οι υπογραφές ήταν πλαστογραφημένες.
Ασχέτως των ανωτέρω, η Ι. Μητρόπολις έχει ήδη επικοινωνήσει με την Σουηδική Εγκληματολογική Υπηρεσία (που αποτελεί μέρος της Σουηδικής Αστυνομίας), προκειμένου να επικυρώσει τη νομιμότητα των υπογραφών.
 
11. Απομάκρυνε ο Μητροπολίτης τον πρώην ιερέα της ενορίας του Γκέτεμποργκ από τη θέση του;
 
Ο πρώην ιερέας της ενορίας του Γκέτεμποργκ τελούσε εν αποσπάσει στην Ι. Μητρόπολη από την Εκκλησία της Ελλάδος και η απόσπαση αυτή έληξε στις 7 Μαρτίου 2021. Επειδή δεν επέστρεψε στην ενορία του στην Ελλάδα, τέθηκε σε αργία από τα ιερατικά του καθήκοντα στις 17 Ιουνίου 2021 από την Ι. Μητρόπολη στην οποία ανήκει στην Ελλάδα και η υπόθεσή του παραπέμφθηκε στην Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας για την έκδοση τελεσίδικης απόφασης σχετικά με την εγκατάλειψη της θέσης του, σύμφωνα με τη συνημμένη αλληλογραφία.
Η Ι. Μητρόπολις δεν είχε άλλη επιλογή από το να απαλλάξει τον πρώην ιερέα της ενορίας του Γκέτεμποργκ από τα καθήκοντά του, καθώς ο Μητροπολίτης του στην Ελλάδα είχε ανακαλέσει την άδεια να εργαστεί ως ιερέας στη Σουηδία, εξαιτίας της λήξεως της αποσπάσεως του. Για να είμαστε απολύτως σαφείς, ο πρώην εφημέριος είναι διορισμένος από το Ελληνικό Δημόσιο και κατέχει μόνιμη οργανική θέση σε ενορία στην Ελλάδα. Αποσπάστηκε στην ενορία του Γκέτεμποργκ μόνο για ένα προκαθορισμένο χρονικό διάστημα, το οποίο έληξε. Σύμφωνα με τους όρους απασχόλησής του, μετά τη λήξη της εν λόγω αποσπάσεως, είχε την υποχρέωση, σύμφωνα με τους εκκλησιαστικούς κανόνες και τη σχετική νομοθεσία, να επιστρέψει στην ενοριακή του θέση στην Ελλάδα.
Την περίοδο κατά την οποία η Ι. Μητρόπολις ανέλαβε τον έλεγχο των οικονομικών της ενορίας του Γκέτεμποργκ, ανακάλυψε ότι αρκετοί λογαριασμοί της ενορίας ήταν απλήρωτοι, οι οποίοι κατέληξαν στην κρατική υπηρεσία Kronofogden. Η Ι. Μητρόπολις καθηκόντως τακτοποίησε τα εν λόγω χρέη απευθείας με το Kronofogden, σώζοντας κυριολεκτικά την Ενορία του Γκέτεμποργκ από τη χρεοκοπία, σύμφωνα με τη συνημμένη αλληλογραφία.
Επί του παρόντος, βρίσκεται σε εξέλιξη δικαστική διαμάχη μεταξύ του πρώην εφημέριου του Γκέτεμποργκ με την Ι. Μητρόπολη Σουηδίας, όπου ο πρώην εφημέριος έχει μηνύσει την Ι. Μητρόπολη, ισχυριζόμενος ότι η Ι. Μητρόπολις διέκοψε την εργασία του χωρίς λόγο.
Έγγραφο 17 – Έγγραφο αποσπάσεως τέως εφημερίου Γκέτεμποργκ
Έγγραφο 18 – Επιστολές από τον Μητροπολίτη στην Ελλάδα
Έγγρ. 19 – Επιστολές αναφερόμενες στην αργία του πρώην ιερέως του Γκέτεμποργκ
Έγγραφο 20 – Απόδειξη πληρωμής λογαριασμών στο Kronofogden από την Ι. Μητρόπολη
 
12. Εκμεταλλευθήκατε την εκδημία του μακαριστού Μητροπολίτου;
 
Η λήξη της αποσπάσεως του πρώην ιερέως της Ενορίας του Γκέτεμποργκ συνέπεσε συμπτωματικά με την εκδημία του μακαριστού Μητροπολίτου του στην Ελλάδα. Αν και η ανάπαυσις ενός Ιεράρχου της Εκκλησίας είναι γεγονός που γίνεται ευρέως γνωστό και αφορά σύμπασα την Εκκλησία, δεν έχει καμία απολύτως σχέση με την απόσπαση του πρώην ιερέως. Η ημερομηνία λήξεως της αποσπάσεώς του ορίστηκε πολύ πριν την εκδημία του Μητροπολίτου του.
Έγγραφο 21 – Ανακοίνωση εκδημίας του πρώην Μητροπολίτου στην Ελλάδα
 
13. Έχετε στείλει ανθρώπους να απομακρύνουν βιαίως τον πρώην εφημέριο; Πώς εξηγείτε αυτό που συνέβη στο Γκέτεμποργκ (που είχε ως αποτέλεσμα δύο καταγγελίες στην αστυνομία);
 
Η Ι. Μητρόπολις δεν γνωρίζει περί των αναφερομένων αστυνομικών καταγγελιών ή περί χρήσεως βίας κατά του πρώην ιερέως του Γκέτεμποργκ. Η Ι. Μητρόπολις έστειλε δύο ιερείς στο Γκέτεμποργκ, για να επιβλέψουν την παράδοση του ναού και της απογραφής του στην Ι. Μητρόπολη, σύμφωνα με το πρωτόκολλο που ισχύει κάθε φορά που ένας ιερέας απαλλάσσεται από τα καθήκοντά του, λόγω λήξεως της αποσπάσεώς του. Δεν χρησιμοποιήθηκε βία από τους ιερείς που εκπροσωπούσαν την Ι. Μητρόπολη.
 
14. Άρθρο στα ελληνικά ΜΜΕ – Ξέρετε γιατί ανακλήθηκε το σχετικό άρθρο; Επηρέασε ο Μητροπολίτης τα ΜΜΕ;
 
Το κείμενο του ελληνικού άρθρου ανακλήθηκε γιατί περιείχε δηλώσεις που κατηγορούσαν τον Μητροπολίτη ως εικονομάχο (πρόκειται για το πρόσωπο που αντιτίθεται στο επίσημο δόγμα της Εκκλησίας για την προσκύνηση των εικόνων, το οποίο στην Ορθόδοξη Χριστιανική πίστη θεωρείται αιρετικό και είναι πολύ σοβαρή κατηγορία). Αυτός ο ισχυρισμός είναι εντελώς ψευδής, καθώς ο Μητροπολίτης εγκαινίασε πρόσφατα 34 νέες τοιχογραφίες που απεικονίζουν αγίους στον Καθεδρικό Ναό Αγίου Γεωργίου Στοκχόλμης (Οκτώβριος 2021), οι οποίες κοσμούν τώρα την εσωτερική είσοδο του Καθεδρικού Ναού, κατά μήκος του τοίχου. Ο Μητροπολίτης είχε προηγουμένως προχωρήσει στην τοποθέτηση αγιογραφίας στο παρεκκλήσι του Ησυχαστηρίου του Αγίου Νικολάου στο Ρέττβικ μεταξύ των ετών 2015 έως 2017 και στο Μουσείο Ελληνοχριστιανικής Κληρονομιάς, στις εγκαταστάσεις του Καθεδρικού Ναού, το 2018, σύμφωνα με τη συνημμένη φωτογραφία.
Ο Μητροπολίτης επικοινώνησε με τους υπευθύνους της ιστοσελίδος, για να δηλώσει ότι η κατηγορία ήταν αβάσιμη και παρουσίασε υποστηρικτικά στοιχεία, βάσει των οποίων το ΜΜΕ απέσυρε το άρθρο από μόνο του και δημοσίευσε δήλωση του Μητροπολίτου προς αποκατάσταση της αλήθειας (dementi).
Έγγραφο 22 – Φωτογραφία από τις νέες τοιχογραφίες στον Καθεδρικό Ναό, που εγκαινιάστηκαν τον Οκτώβριο του 2021
 
15. Θα μπορούσατε να σχολιάσετε την εσωτερική διαμάχη στην Εκκλησία και τα πρόσωπα που επικρίνουν την Ι. Μητρόπολη και τον Μητροπολίτη στα άρθρα;
 
Η Ι. Μητρόπολις και οι ενορίες της αριθμούν περίπου 40.000 μέλη, μόνον στη Σουηδία. Μεταξύ αυτών, είναι φυσιολογικό και αναμενόμενο μια μικρή μειοψηφία να είναι δυσαρεστημένη. Ωστόσο, αυτό το σχήμα δεν είναι σε καμία περίπτωση αντιπροσωπευτικό της διάθεσης του πληρώματος της Εκκλησίας.
Επιπλέον, η αλλαγή της ηγεσίας οδηγεί αναπόφευκτα σε κάποιο βαθμό αλλαγής στο status quo και στην υφισταμένη οργανωτική νοοτροπία. Όταν ο Μητροπολίτης ανέλαβε τα καθήκοντά του, εισήγαγε αλλαγές για την αναβίωση και διεύρυνση των διακονιών της Εκκλησίας. Μία από τις πρωτοβουλίες και προτεραιότητές του ήταν η εισαγωγή της Σουηδικής γλώσσας στις λατρευτικές συνάξεις. Αυτή η αλλαγή στόχευε στο να καταστήσει τις ιερές ακολουθίες πιο κατανοητές και προσβάσιμες στο ευρύτερο κοινό, συμπεριλαμβανομένων των οικογενειών με μικρά παιδιά, των νέων, των γηγενών Σουηδών και των προσώπων κάθε εθνικότητος και υπόβαθρου, ανεξαρτήτως εθνικότητος, φυλής ή χρώματος.
Οι καρποί αυτής της πρωτοβουλίας έχουν ήδη γίνει γνωστοί και είναι εμφανείς με την ίδρυση 10 νέων ενοριών, την εγκατάσταση 12 νέων ιερέων, (σημείωση: την εποχή της εγκαταστάσεως του Μητροπολίτου Κλεόπα υπηρετούσε μόνον ένας ιερέας σε ολόκληρη την Ι. Μητρόπολη), τη διοργάνωση δύο Πατριαρχικών επισκέψεων στην Ισλανδία και τη Σουηδία, την έκδοση της Θείας Λειτουργίας σε τρίγλωσσο κείμενο, με το πρωτότυπο Ελληνικό κείμενο, μαζί με την Αγγλική και τη Σουηδική μετάφραση, την ίδρυση Κατηχητικού Σχολείου και Τμήματος Νεότητος, καθώς και τη διοργάνωση εκδηλώσεων σε όλη την Ι. Μητρόπολη, που πραγματοποιήθηκαν για πρώτη φορά στην ιστορία της, όπως συναυλίες, σεμινάρια, η σύγκληση της πρώτης Κληρικολαϊκής Συνάξεως, το 2019, με την παρουσία  αντιπροσώπων και από τα τέσσερα έθνη που υπάγονται στην πνευματική δικαιοδοσία της Ι. Μητροπόλεως και τη διεύρυνση της εκκλησιαστικής διακονίας πολύ πέραν της λατρευτικής ζωής. Ως αποτέλεσμα, η Ι. Μητρόπολις υπεδέχθη άνω των 150 προσήλυτων στην Ορθόδοξη πίστη.
Κάποια από τα πρόσωπα που κάνουν αρνητικά σχόλια εις βάρος του Μητροπολίτου και της Εκκλησίας είναι εκείνα που αντιτίθενται στις ανωτέρω αλλαγές και πρωτοβουλίες και επίσης, σε ορισμένες περιπτώσεις, έχουν δραστηριοποιηθεί στη μη ενεργοποίησή τους. Μάλλον αισθάνονται ότι απειλούνται από την έλευση νέων ανθρώπων ή τον αυξανόμενο ρόλο που παρέχεται στα παιδιά και στους νέους, τόσο η λειτουργική ζωή όσο και η διακονία της Εκκλησίας. Αντιτίθενται επίσης στη χρήση πολλαπλών γλωσσών στις λατρευτικές συνάξεις.
Ήδη από την άφιξή του, ο Μητροπολίτης Κλεόπας επαναλαμβάνει τακτικά τη μακροχρόνια θέση του Οικουμενικού Πατριαρχείου, ότι η Εκκλησία δεν γνωρίζει εθνικότητα ή ηλικία και είναι καθολική ως προς τη φύση και τις διακονίες της. Ο Μητροπολίτης ήταν συνεπής στο να γίνει η Εκκλησία ανοιχτή και προσιτή σε ανθρώπους ανεξάρτητα από καταγωγή και ηλικία.
Η εξωστρέφεια και η απήχηση της τοπικής Εκκλησίας μαρτυρείται από τη μεγάλη αύξηση του εκκλησιασμού σε όλες τις ενορίες της Ι. Μητροπόλεως, που αποτελούνται κυρίως από οικογένειες με παιδιά, νέους και άτομα ετερογενούς εθνικής καταγωγής.
 
16. Ο Μητροπολίτης απέκτησε ή έδρασε με απόλυτη εξουσία; Γιατί ελήφθη η απόφαση από το Μητροπολιτικό Συμβούλιο ότι η Εκκλησία θα εκπροσωπείται μόνον από τον Μητροπολίτη Κλεόπα;
 
Σύμφωνα με το συνημμένο υφιστάμενο Καταστατικό της Ι. Μητροπόλεως και των ενοριών της, που χρονολογούνται πριν από την εγκατάσταση του Μητροπολίτου Κλεόπα, το 2014, αποκλειστική αρμοδιότητα λήψεως αποφάσεων ανήκει στον Μητροπολίτη, ενώ το Μητροπολιτικό Συμβούλιο έχει συμβουλευτική ιδιότητα. Αυτοί οι κανονισμοί έχουν εγκριθεί και καταχωρηθεί από τις αρμόδιες Σουηδικές κρατικές αρχές (Skatteverket και Kammarkollegiet). Το εν λόγω πρωτόκολλο συνετάχθη προς επιβεβαίωσιν του δικαιώματος υπογραφής του Μητροπολίτου, για να εκπροσωπεί την Ι. Μητρόπολη ενώπιον τρίτων, όπως τράπεζες, κρατικές αρχές κ.λπ. Παρέχει γραπτό πρωτόκολλο που ορίζει δικαίωμα υπογραφής για διοικητικούς λόγους.
Έγγραφο 23 – Κανονισμός Ι. Μητροπόλεως Σουηδίας
Έγγραφο 24 – Ψήφισμα Μητροπολιτικού Συμβουλίου που καθορίζει τα δικαιώματα των υπογραφόντων
 
17. Στο άρθρο η Ι. Μητρόπολις επικρίνεται για το ύψος του μισθού του Μητροπολίτου. Θα μπορούσατε να το σχολιάσετε;
 
Όλοι οι μισθοί καθορίζονται από το Μητροπολιτικό Συμβούλιο. Ως εκ τούτου, ο Μητροπολίτης δεν καθορίζει μόνος του τους μισθούς και δεν μπορεί να αυξήσει από μόνος του το μισθό του.
Το Μητροπολιτικό Συμβούλιο εκτιμά ότι ο μισθός του Μητροπολίτου είναι λογικός, λαμβάνοντας υπόψιν τη θέση του και την ευθύνη που έχει επωμισθεί, την εμπειρία, την εκπαίδευσή του, συμπεριλαμβανομένων των μεταπτυχιακών τίτλων και του διδακτορικού του διπλώματος, την αφοσιωμένη διακονία του και την επιτυχή ανάπτυξη της Ι. Μητροπόλεως.
 
18. Σχόλια για τα γεγονότα στις ΗΠΑ – Ο Μητροπολίτης έχει χρησιμοποιήσει προκαθορισμένα σχολικά κεφάλαια για να πληρώσει για προσωπικές του αγορές;
 
Φυσικά και όχι. Τα σχολικά κεφάλαια δεν χρησιμοποιήθηκαν ποτέ για την πληρωμή προσωπικών αγορών. Όλοι οι λογαριασμοί της εκκλησιαστικής κοινότητος, συμπεριλαμβανομένου του τραπεζικού λογαριασμού του σχολείου, διαχειρίζονταν από ένα εκλεγμένο συμβούλιο και τα χρήματα για κάθε τραπεζικό λογαριασμό διατηρούντο χωριστά.
 
19. Σχόλια για τα γεγονότα στις ΗΠΑ – Χρωστάει ο Μητροπολίτης σε απλήρωτους φόρους 250.000 δολάρια;
 
Ο Μητροπολίτης υποβάλλει ετήσια φορολογική δήλωση στις ΗΠΑ και πληρώνει εξ ολοκλήρου τυχόν φορολογικές υποχρεώσεις. Κατά τη διάρκεια της θητείας του Μητροπολίτου, το σχολείο έλαβε ειδοποίηση για απλήρωτους φόρους μισθοδοσίας που χρονολογούνται από τη δεκαετία του 1980 (πολύ πριν από το διορισμό του). Λόγω του γεγονότος ότι ο προϋπολογισμός ήταν εξαιρετικά περιορισμένος, το συμβούλιο προσπάθησε να διαπραγματευτεί με τις φορολογικές υπηρεσίες τη μείωση των κυρώσεων καθυστερήσεων πληρωμής και την ελαχιστοποίηση των πληρωμών αυτών. Ο Μητροπολίτης συμμετείχε τότε στη συγκέντρωση κεφαλαίων, για να βοηθήσει στη μείωση αυτών των δαπανών. Τελικά, αυτά τα χρέη εξοφλήθηκαν χρόνια αργότερα, αλλά η ευθύνη για την πληρωμή δεν είχε καμία σχέση με τον Μητροπολίτη. Απόδειξη αυτού έγκειται στο γεγονός ότι όταν οι διαπραγματεύσεις απέτυχαν, οι φορολογικές αρχές προσπάθησαν να εισπράξουν τα χρεωστούμενα ποσά, βάζοντας εμπράγματο δεσμό στους λογαριασμούς ορισμένων από τους εκλεγμένους και νομικά υπεύθυνους, και δεν υπήρξε καμία νομική αξίωση από τον Μητροπολίτη. Ο Μητροπολίτης δεν χρωστά χρήματα στις δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες των ΗΠΑ, σύμφωνα με τη συνημμένη επιστολή.
Έγγραφο 25 – Φορολογική δήλωση στις ΗΠΑ
 
20. Σχόλια για τα γεγονότα στις ΗΠΑ – Έχει πλαστογραφήσει ο Μητροπολίτης υπογραφές σε επιταγές, για να κάνει μη εξουσιοδοτημένες αγορές;
 
Όχι. Όλοι οι επιταγές που εξεδόθησαν από την ενορία απαιτούσαν τουλάχιστον δύο υπογραφές, ως προληπτικό μέτρο ασφαλείας. Λόγω μακρών περιόδων απουσίας του, ο πρόεδρος του εκκλησιαστικού συμβουλίου, είτε προϋπέγραφε επιταγές, είτε διέταξε, να προστεθεί το όνομά του ως δεύτερη υπογραφή σε αυτό των άλλων υπογραφόντων (μέλη του εκκλησιαστικού συμβουλίου), προκειμένου να διευκολυνθούν ορισμένες τακτικές μηνιαίες συναλλαγές, όπως η πληρωμή λογαριασμών κοινής ωφελείας ή άλλων τυπικών λειτουργικών εξόδων. Όσες πληρωμές πραγματοποιήθηκαν, έγιναν με πλήρη γνώση και διακριτική ευχέρεια του εκκλησιαστικού συμβουλίου. Δεν έγιναν ποτέ μη εξουσιοδοτημένες αγορές, σύμφωνα με τα επισυναπτόμενα αντίγραφα επιταγών.
Δεν υπεγράφη καμία επιταγή με δικαιούχο τον Μητροπολίτη Κλεόπα. Οι υπογεγραμμένες επιταγές ήταν τακτικές πληρωμές ενοριακών οφειλών, αποκλειστικά για ενοριακές υποθέσεις, για τις οποίες είχαν υπογραφεί συμβάσεις και αποτελούσαν αποφάσεις των συνεδριάσεων του εκκλησιαστικού συμβουλίου, τα μέλη του οποίου είχαν ενημερωθεί, μέσω των μηνιαίων οικονομικών αναφορών του ταμία και είχαν καταγραφεί στα πρακτικά.
Στην από 2 Αυγούστου 2004 επιστολή του προς τον Πρόεδρο και τα μέλη του εκκλησιαστικού συμβουλίου της Ενορίας Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Νέας Υόρκης, ο τότε Πρωτοσύγκελος της Ι. Αρχιεπισκοπής Αμερικής σημείωνε:
“Στις 2 Απριλίου 2004 συγκλήθηκε Εξεταστική Επιτροπή στην I. Αρχιεπισκοπή. … Στο τέλος των διαβουλεύσεων, το πάνελ (i.e. τα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής) κατέληξε ομόφωνα στο συμπέρασμα ότι αυτό που παρουσιάστηκε ως αποδεικτικό στοιχείο για οικονομικά εγκλήματα ήταν κανονικές επιταγές λειτουργικών εξόδων (i.e. της ενορίας) … Συνοπτικά, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν υπήρξε απόπειρα πλαστογραφίας ή ακατάλληλης χρήσης κεφαλαίων, αλλά ότι οι εν λόγω επιταγές υπεγράφησαν, για να διασφαλισθεί η συνέχιση της λειτουργίας της Ενορίας και του Ημερησίου Σχολείου. Δεν παρουσιάστηκαν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι τα κεφάλαια της ενορίας χρησιμοποιήθηκαν ακατάλληλα ή προς όφελος οποιουδήποτε ατόμου που δεν δικαιούνταν τα κεφάλαια αυτά.”
Έγγραφο 26 – Αντίγραφα ενοριακών επιταγών στις Η.Π.Α
 
21. Σχόλια για τα γεγονότα στις ΗΠΑ – Ο Μητροπολίτης έχει φυγαδεύσει λαθραία μεγάλα χρηματικά ποσά από τις ΗΠΑ, άνω των 10.000 $, κατά τη διάρκεια ταξιδιών του στην Ελλάδα;
 
Ο Μητροπολίτης δεν έχει μεταφέρει ποτέ λαθραία ποσά μετρητών από τις ΗΠΑ ή από οποιαδήποτε άλλη χώρα. Κάθε φορά που έχει ταξιδέψει και χρειαζόταν να μεταφέρει ένα ποσό άνω των 10.000 δολαρίων, από τις προσωπικές του οικονομίες, το είχε δηλώσει νόμιμα και δεόντως στο αεροδρόμιο. Επιπλέον, τα όποια ταξίδια έκανε ο Μητροπολίτης στην Ελλάδα, κατά τη διάρκεια της θητείας του στις ΗΠΑ, τα πλήρωσε ο ίδιος προσωπικά, χρησιμοποιώντας δικά του προσωπικά χρήματα.
 
22. Σχόλια για τα γεγονότα στις ΗΠΑ – Έχει εμπλακεί ο Μητροπολίτης στην εξαφάνιση 300.000 δολαρίων σε ομοσπονδιακά κεφάλαια, που θα χρηματοδοτούσαν σχολικούς υπολογιστές;
 
Ουδέποτε. Ο Μητροπολίτης προσωπικά δεν γνωρίζει την ύπαρξη τέτοιων ομοσπονδιακών επιχορηγήσεων, πόσο μάλλον την εξαφάνισή τους. Εξάλλου, ο Μητροπολίτης δεν ήταν υπεύθυνος ή διευθυντής του σχολείου και δεν είχε καμία ανάμειξη σε τέτοιες υποτιθέμενες συναλλαγές. Ωστόσο, αυτό το ποσό φαίνεται πολύ υψηλό για ένα σχολείο με περίπου 250 μαθητές. Οποιαδήποτε ομοσπονδιακή χρηματοδότηση ή επιχορηγήσεις θα είχαν διεκπεραιωθεί απευθείας από τους διοικούντες το σχολείο και όχι από τον εφημέριο της εκκλησίας.
 
23. Σχόλια για τα γεγονότα στις ΗΠΑ – Είναι αλήθεια ότι το οικονομικό μητρώο του σχολείου λέγεται ότι έχει κλαπεί και έγινε απρόσιτο, για να αποτραπεί η εξέταση των χρημάτων που είχαν εξαφανιστεί;
 
Ο Μητροπολίτης δεν γνωρίζει κάτι τέτοιο, αφού δεν κατείχε πλέον τη θέση εκείνη την εποχή στην οποία αναφέρεστε, διότι είχε αναλάβει ήδη από τον Αύγουστο του 2004 ιερατική διακονία σε μια νέα ενορία στο Lowell της Μασαχουσέτης, η οποία είναι μια από τις μεγαλύτερες ενορίες της Ι. Μητροπόλεως Βοστώνης και η μόνη με ημερήσιο ενοριακό σχολείο.
 
24. Γιατί η Ι. Μητρόπολις Σουηδίας αρνήθηκε να δώσει συνέντευξη στο GP;
 
Γενικώς, ο Μητροπολίτης Κλεόπας καλωσορίζει κάθε ΜΜΕ που θέλει να καλύψει οποιοδήποτε θέμα που σχετίζεται με την τοπική Εκκλησία και τις δραστηριότητές της, καθώς και κάθε θέμα που σχετίζεται με τον ίδιο τον Μητροπολίτη. Δεν έχει τίποτε να κρύψει. Ο Μητροπολίτης συχνά συνεισφέρει σε δημοσιεύσεις στα μέσα ενημέρωσης, ως προσκεκλημένος αρθρογράφος, και δίνει συνεντεύξεις σε διάφορα μέσα ενημέρωσης. Ωστόσο, το θεμέλιο της συμμετοχής σε τέτοιες συνεντεύξεις βασίζεται στον αμοιβαίο σεβασμό και το διάλογο και πραγματοποιείται με επαγγελματικό τρόπο.
Στην περίπτωση του GP, οι ερωτήσεις του διατυπώθηκαν ως κατηγορίες κατά του Μητροπολίτου, που περιείχαν ψευδείς ισχυρισμούς για εγκληματική ενέργεια, χωρίς ίχνος απόδειξης.
Η Ι. Μητρόπολις ζήτησε από το GP να αιτιολογήσει τους ισχυρισμούς της με υποστηρικτικά στοιχεία. Το GP δεν παρείχε κανένα σχετικό αποδεικτικό στοιχείο.
 
Τελικό σχόλιο
 
Συναισθανόμενοι το βάρος της αποστολής μας και την υποχρέωση να αποκαταστήσουμε την αλήθεια, διαβεβαιώνουμε τα μέλη, τους φίλους, τους υποστηρικτές και δωρητές της Ι. Μητροπόλεως Σουηδίας, ότι θα συνεχίσουμε με τον ίδιο και ακόμα μεγαλύτερο ζήλο, υπηρετώντας το όραμα και τις αξίες της Ορθοδοξίας στη Σκανδιναυΐα, διακονώντας παράλληλα τον κάθε άνθρωπο, στοχεύοντας στην ενότητα, την πρόοδο και την πνευματική καταξίωση.

Επόμενο σχετικό άρθρο: https://greekorthodoxparishroskilde.com/2022/01/09/%ce%b1%cf%80%ce%ac%ce%bd%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%b9-%ce%bc%ce%b7%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%80%cf%8c%ce%bb%ce%b5%cf%89%cf%82-%cf%83%ce%bf%cf%85%ce%b7%ce%b4%ce%af%ce%b1%cf%82%cf%83/

Ανακοινώσεις

Στις 19/12/2021 παρακολουθήσαμε την ακολουθία των Χριστουγέννων

Την Κυριακή των Αγίων Πατέρων 19/12/2021 τελέσθηκε η ακολουθία των Χριστουγέννων στην Ενορία του Αγίου Γεωργίου εξ Ιωαννίνων στο Ροσκίλντε.

Ο εφημέριος του Ιεού Ναού π. Σωσίπατρος Στεφανούδης ευχήθηκε καλά Χριστούγεννα στους παρευρισκόμενους και ο γεννηθείς Χριστός να γεννηθεί και στις ψυχές του καθενός. Κομμάτι του Ιερού λειψάνου του Αγίου Γεωργίου του εξ Ιωαννίνων, τιμόμενου αγίου της ενορίας, τέθηκε προς προσκύνηση και ευλογία των πιστών.

Τέλος, δύο εικόνες οι οποίες απεικονίζουν την Υπεραγία Θεοτόκο και τον Άγιο Γεώργιο δωρίσθηκαν στον Ιερό Ναό από τον Ιωάννη Ιατρόπουλο και την Ειρήνη Παυλίδου. Το εκκλησιαστικό συμβούλιο του ναού ευχαριστεί θερμά τους δωρητές.

Ανακοινώσεις

28/11/2021 Προσκύνηση Ιερού Λείψανου του Απόστολου Ανδρέα του πρωτόκλητου

Σήμερα, ανήμερα της εορτής του Οσίου Στεφάνου, η ενορία μας είχε την ευλογία να προσκηνύσει Ιερό Λείψανο του Αποστόλου Ανδρέα του πρωτόκλητου, η μνήμη του οποίου τιμάται στις 30 Νοεμβρίου.

Μερικά λόγια του Φ. Κώντογλου για τον Απόστολο Ανδρέα τον Πρωτόκλητο:

Ὅλοι οἱ ἀπόστολοι πεθάνανε μὲ μαρτυρικὸ θάνατο, κηρύχνοντας τὸ Εὐαγγέλιο σὲ διάφορες χῶρες. Στὴν Ἑλλάδα μαρτύρησε μοναχὰ ἕνας ἀπ᾿ αὐτούς, ὁ Ἀνδρέας ὁ Πρωτόκλητος, δηλαδὴ ποὺ πῆγε πρῶτος κοντὰ στὸν Χριστό. Μαρτύρησε στὴν Πάτρα.[…] Ὁ Ἀνδρέας ἤτανε στὴν ἀρχὴ μαθητὴς τοῦ Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου. Μιὰ μέρα καθότανε ὁ Πρόδρομος μαζὶ μὲ τοὺς δυὸ μαθητές του, κ᾿ εἶδε ἀπὸ μακριὰ τὸν Χριστὸ νὰ περπατᾶ, καὶ γυρίζει καὶ τοὺς λέει: «Νά, αὐτὸς εἶναι τὸ ἀρνὶ τοῦ Θεοῦ». Καὶ σὰν ἀκούσανε οἱ μαθητὲς τὸ δάσκαλό τους νὰ μιλᾶ ἔτσι, πήγανε ξοπίσω ἀπὸ τὸν Χριστό. Καὶ Κεῖνος γύρισε καὶ τοὺς εἶδε νὰ τὸν ἀκολουθᾶνε, καὶ τοὺς λέγει: «Τί ζητᾶτε;» Κι᾿ αὐτοὶ τοῦ εἴπανε: «Δάσκαλε, ποῦ κάθεσαι;» Κι᾿ ὁ Χριστὸς τοὺς ἀποκρίθηκε: «Ἐλᾶτε νὰ δῆτε». Πήγανε λοιπὸν κ᾿ εἴδανε ποὺ καθότανε, κι᾿ ἀπομείνανε μαζί του ἐκείνη τὴν ἡμέρα. Ὁ ἕνας ἀπ᾿ αὐτοὺς τοὺς δυὸ ἤτανε ὁ Ἀνδρέας. […]Ὁ Ἀνδρέας γεννήθηκε στὴ Βηθσαϊδὰ τῆς Γαλιλαίας, ἕνα ψαραδοχώρι χτισμένο στὴν ἀκρογιαλιὰ τῆς λίμνης Γεννησαρέτ. Κατὰ τὰ παραπάνω ποὺ εἴπαμε, ὁ Πέτρος ἤτανε ἀδελφὸς τοῦ Ἀνδρέα, κ᾿ οἱ δυὸ ἤτανε γυιοὶ τοῦ γέρο Ἰωνᾶ, ψαραδόσογο. Ὁ Πέτρος ἤτανε φουριόζος καὶ ἐνθουσιαζότανε εὔκολα, ἐνῶ ὁ Ἀνδρέας ἤτανε ἥσυχος καὶ λιγόλογος, ὅπως γράφει ὁ ἅγιος Ἐπιφάνιος: «Πέτρος θερμὸς τῷ πνεύματι ἦν πάνυ καὶ εἰς κοσμικῶν χρεῶν μέριμναν ἐπιτήδειος, ὁ δὲ Ἀνδρέας πραῢς καὶ ὀλιγόλαλος».[…]Μετὰ τὴν Ἀνάσταση, τὴν τελευταία φορὰ ποὺ φανερώθηκε ὁ Χριστὸς στοὺς μαθητές του, τοὺς εἶπε: «Πηγαίνετε καὶ μαθητέψετε ὅλα τὰ ἔθνη, βαφτίζοντάς τα στὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ ἁγίου Πνεύματος, καὶ διδάσκοντας τὰ νὰ κρατᾶνε ὅλα ὅσα σᾶς παράγγειλα. Κ᾿ ἐγὼ θἆμαι πάντα μαζί σας ὅλες τὶς ἡμέρες, μέχρι τὴ συντέλεια τοῦ κόσμου». […]Σὲ λίγο ἀκούσθηκε πὼς ὁ Ἀνδρέας γιάτρεψε πολλοὺς ἀρρώστους μονάχα μὲ τὸ ἄγγιγμα τῶν χεριῶν του κι᾿ ὁ κόσμος ἔτρεχε σ᾿ αὐτόν. Ἔτυχε τότε ν᾿ ἀρρωστήσει κι᾿ ἡ γυναίκα τοῦ Αἰγεάτη, λεγόμενη Μαξιμίλλα, κι᾿ ὁ ἅγιος Ἀνδρέας τὴν ἕγιανε. Σὲ λίγον καιρὸ ἔφυγε στὴ Ρώμη ὁ Αἰγεάτης γιὰ νὰ παρουσιασθεῖ στὸν αὐτοκράτορα Νέρωνα γιὰ κάποιες ὑποθέσεις, κι᾿ ἄφησε στὸ πόδι τοῦ τὸν ἀδελφό του Στρατοκλῆ. Αὐτὸς ὁ Στρατοκλὴς ἤτανε σοφὸς καὶ φημισμένος μαθηματικὸς στὴν Ἀθήνα, κ᾿ εἶχε ἕνα δοῦλο ποὺ τὸν λέγανε Ἀλκαμανά, καὶ τὸν γιάτρεψε ὁ ἅγιος Ἀνδρέας ἀπὸ σεληνιασμὸ ποὺ ὑπόφερνε. Ὁ Στρατοκλὴς κ᾿ ἡ Μαξιμίλλα πιστέψανε στὸν Χριστὸ καὶ βαφτισθήκανε, κι᾿ ἄλλος πολὺς κόσμος μαζί τους. Γυρίζοντας στὴν Πάτρα ὁ Αἰγεάτης καὶ μαθαίνοντας αὐτὰ ποὺ γινήκανε, πρόσταξε νὰ πιάσουνε τὸν Ἀνδρέα καὶ νὰ τὸν βάλουνε στὴ φυλακή, καὶ σὲ λίγες μέρες, ἀφοῦ τὸν δίκασε, ἔβγαλε ἀπόφαση νὰ σταυρωθεῖ. Πρὶν νὰ τὸν πιάσουνε, χειροτόνησε ἐπίσκοπο τὸν Στρατοκλή. Σὰν ξημέρωσε ἡ μέρα ποὺ θὰ τὸν σταυρώνανε, οἱ Ρωμαῖοι στρατιῶτες, ἀφοῦ τὸν βασανίσανε, τὸν πήγανε στὴν ἀκροθαλασσιά, στὸν τόπο ποὺ εἶναι σήμερα χτισμένη ἡ ἐκκλησιά του καὶ ποὺ τότες ἤτανε χτισμένος ὁ ναὸς τῆς Δήμητρας. Γύρισε καὶ κοίταξε ἀτάραχος τὸ σταυρὸ καὶ τὸν βλόγησε, βλόγησε καὶ τὸν κόσμο, κ᾿ ὕστερα τὸν σταυρώσανε, γέρον, παραπάνω ἀπὸ ἑβδομήντα χρονῶν. Ὁ σταυρὸς ποὺ μαρτύρησε ὁ ἅγιος Ἀνδρέας ἤτανε κανωμένος ἀπὸ δυὸ ἴσια σταυρωτὰ ξύλα σὲ σχέδιο X, καὶ κατὰ τὴν παράδοση ἤτανε ἀπὸ ξύλο τῆς ἐληᾶς. Μαρτύρησε βασιλεύοντας στὴ Ρώμη ὁ Νέρωνας. Κατὰ τὸν ἅγιο Ἐπιφάνιο, «ἤτανε μεγαλόσωμος, λίγο σκυφτός, μὲ γυριστῆ μύτη καὶ μὲ πυκνὰ φρύδια». Τὸ σκήνωμά του τὸ ἔθαψε ὁ ἐπίσκοπος Στρατοκλῆς μὲ τὴ Μαξιμίλλα καὶ κόσμος πολύς, ἀφοῦ τὸ ἀλείψανε μ᾿ ἀκριβὰ ἀρώματα καὶ τὸ ἐνταφιάσανε σ᾿ ἕνα μνῆμα μαρμάρινο κοντὰ στὴ θάλασσα. Πηγή: Φώτης Κόντογλου – Ἀνδρέας ὁ Πρωτόκλητος. Ἡ Ζωὴ ἑνὸς Ὁσιομάρτυρα (ἀπὸ τὸ Ἀσάλευτο Θεμέλιο, Ἀκρίτας 1996) http://users.uoa.gr/…/fwths…/andreas_o_prwtoklhtos.htm